Nabeschouwing Hoger beroep Alle lockdownmaatregelen 2021

20-07-2021

Op 20 juli 2021 was Jeroen Pols te gast in Potkaars. In deze uitzending is in 28 minuten een analyse en samenvatting gemaakt van de zitting van het Hoger beroep dat op 19 juli 2021 speelde.

Eisen in deze zaak: het buiten effect stellen van de wet die de maatregelen mogelijk maakt.

Eisers stellen dat het gebruik van de bevoegdheid in de wet strijdig is met de Internationale Gezondheidsregeling (IGR), de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). En dat Nederland met deze wet internationaalrechtelijke verplichtingen schendt.

Relevante links:

 

Bron: Potkaars