Kort geding Alle lockdownmaatregelen 2021 Viruswaarheid vs de Staat

3-05-2021

Op 3 mei 2021 voerden Jeroen Pols, Willem Engel en Viruswaarheid een nieuw kort geding tegen de Staat, over de avondklok en de andere maatregelen. Ze eisen het buiten effect stellen van de wet die de maatregelen mogelijk maakt.

Eisers stellen dat het gebruik van de bevoegdheid in de wet strijdig is met de Internationale Gezondheidsregeling (IGR), de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). En dat Nederland met deze wet internationaalrechtelijke verplichtingen schendt.

Potkaars was bij het kort geding aanwezig en kreeg toestemming om er een audio/video registratie te maken en die live uit te zenden.

Op 18 mei volgde de uitspraak, de Staat werd in het gelijk gesteld en de eisen afgewezen.

 

Relevante links:

 

Op zitting was ook Margaret aanwezig. Ze was -naast de pers- als enige belangstellende bij deze zaak toegelaten in de zaal. De corona maatregelen in acht nemend waren er 8 vrije stoelen. Naast Rico Brouwer van Potkaars waren er wel twee andere schrijvende journalisten aanwezig en bij aanvang een ANP persfotograaf. Rico Brouwer vroeg Margaret of ze, als enige toegelaten belangstellende, een verslagje wilde schrijven van deze zitting. Dit is haar verslag:

 

Op 3 mei 2021 om 11.00 uur was ik aanwezig bij de publieke rechtszaak van Viruswaarheid tegen De Staat. Ik volg Viruswaarheid al vanaf het begin en heb bijzonder veel respect hoe zij het Corona virus van alle kanten belichten en rechtszaken voeren tegen de overheid. Willem Engel had vorige week een oproep gedaan dat iedereen zich aanmeldt, om daarmee een livestream te krijgen. Deze wordt namelijk stelselmatig afgehouden. Tot mijn verbazing kreeg ik bevestiging dat ik de rechtszaak kon bijwonen. En later meldde Willem dat gelukkig Rico van Potkaars een livestream ging verzorgen.

Viruswaarheid wilde deze zitting (datum van kort geding avondklok) gebruiken om het totaalpakket aan maatregelen voor de zogeheten pandemie aan te vechten. Naar mijn weten is dit inmiddels de 16e rechtszaak tegen De Staat. Alleen de rechtszaak over de avondklok is gewonnen en zoals bekend kon toen de Staat binnen 2 uur in het verweer. Dat zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het gerechtshof.

Omdat de rechtszaak om het belang gaat om onze vrijheid terug te krijgen vond ik het bijzonder om erbij aanwezig te kunnen zijn. Gedurende de rechtszaak heb ik geprobeerd rechter Hage positief te beïnvloeden met mijn gedachten.

Jeroen Pols, de jurist van Viruswaarheid, mocht zijn pleitnota toelichten en stond er uitgebreid bij stil dat de Staat met het pakket aan Corona-maatregelen zich niet houdt aan de grondwet en het EVRM. De grondwet is na de oorlog juist opgesteld om te zorgen dat mensenrechten niet meer kunnen worden geschonden. Heel in het kort hier een aantal punten die in de rechtszaak werden aangedragen:

  • Met grafieken van sterftecijfers in Nederland is zichtbaar dat door de jaren heen er geen grote schommelingen zichtbaar zijn, ofwel er is geen feitelijke noodsituatie.
  • Het wetvoorstel dat er sprake is van een pandemie is niet door de Tweede en Eerste kamer heen gegaan, ofwel waar zijn de maatregelen wettelijk op gebaseerd?
  • Dat de Staat angst aanjaagt met besmettingen (dit zijn geen infecties!) in Brazilië en Wit-Rusland, blijkt doordat de sterftecijfers niet stijgen. En in de 22 staten in de VS waar maatregelen zijn teruggedraaid is zichtbaar dat deze het beter doen dan waar wel nog maatregelen van toepassing zijn.

Het verweer van De Staat kwam er op neer dat het aantal besmettingen blijft oplopen en ziekenhuizen het niet aan kunnen en dat een tekort aan IC-bedden niet goedmaakt dat er sprake is van achtergestelde zorg. Daarbij vertrouwt de Staat op de adviezen van de epidemiologen van het OMT.

Naar mijn idee had rechter Hage de dagvaarding goed tot zich genomen en hij stelde af en toe vragen. Ik zag op zijn gezicht verbazing toen Jeroen meldde dat Duitsland sinds vorige week een totalitaire staat is geworden waar burgers een gevangenisstraf van 5 jaar kunnen krijgen voor handen schudden. En dat de politie de woning mag binnendringen als ze dat nodig acht, waarbij Jeroen aangaf dat dit oorspronkelijk ook de bedoeling was om in de ‘Tijdelijke Wet maatregelen Covid-19’ op te nemen. Jeroen sprak daarbij zijn bezorgdheid uit dat Nederland Duitsland telkens navolgt met alle maatregelen en dat dit niet mag gebeuren.

Omdat alle maatregelen al ruim een jaar lang zwaar drukken op de Nederlandse bevolking pleitte Viruswaarheid dat rechter Hage aan het eind gelijk een uitspraak zou geven. Omwille van alle informatie die in de zitting is verstrekt gaf rechter Hage aan hier een week de tijd voor te willen nemen. Het vonnis wordt volgende week verstrekt aan de advocaat van Viruswaarheid, Gerben van de Corput.

Ik hoop oprecht dat meester Hage met een juist vonnis komt dat ons weer onze vrijheid teruggeeft.
Laten we ons daarvoor positief opstellen.

Met vriendelijke groet,

Margaret van Leeuwen

 

Bron: Potkaars