Hoger beroep Alle lockdownmaatregelen 2021 Viruswaarheid vs de Staat

19-07-2021

Op 19 juli 2021 diende het hoger beroep van Viruswaarheid tegen de Coronamaatregelen in Nederland nadat op 18 mei de eisen werden afgewezen.

Deze eisen betreffen het buiten effect stellen van de wet die de maatregelen mogelijk maakt.

Eisers stellen dat het gebruik van de bevoegdheid in de wet strijdig is met de Internationale Gezondheidsregeling (IGR), de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). En dat Nederland met deze wet internationaalrechtelijke verplichtingen schendt.

Relevante links: