In gesprek met Nienke over het ontslag op basis van PCR weigering

15-01-2023

In deze video bespreken we het opmerkelijke vonnis waarin de rechter stelt dat de belangen van DONS (rooster technische en financieel) zwaarder wegen dan de grondrechten van de werknemer, zijnde zelfbeschikking, onschendbaarheid van het lichaam en privacy. De geschiktheid van de test mocht niet worden bevraagd, de rechter gaat voorbij aan het beoogd doeleind en het ontbreken van een CE markering. Als klap op de vuurpijl wordt krom recht gepraat door het advies om te testen vanuit de overheid te verplichten op straffe van ontslag, de rechter ziet hier in dat het advies werd gevolgd door de werkgever terwijl er juist werd gekozen om af te wijken van het advies en het verplicht te stellen.

Deze zitting van de PCR zaak is hier te zien. https://videowaarheid.nl/video/de-dupe-van-de-angst-van-een-ander/