Willem en Dennis over vervolging agent waterkanon incident

23-08-2022

De betrokken agent bij het waterkanon incident in Amsterdam wordt vervolgd.

Willem en Dennis Spaanstra gaan in op het waterkanon incident waarbij een demonstrant bewust vol werd getroffen door het waterkanon en daardoor behoorlijke verwondingen oploopt. De agent die deze actie verrichtte wordt nu vervolgd. Je zou zeggen goed nieuws maar er zijn kanttekeningen. Want het probleem zit dieper. Ze zoomen in op de politiebonden, de facebook groep van Maarten Brink en het misbruik van bevoegdheden, waarbij agenten zouden moeten weten dat de opdracht die ze krijgen niet mag en dat het uitvoeren wel degelijk persoonlijke consequenties kan hebben.