WillDoFreedom-UitJeQRitisch presentatie door Willem Engel

8-02-2024

In deze WillDoFreedom productie zie je de voordracht van Willem bij uit je QRitisch gaf. De voordracht ging over de pseudo juridische route van de vergunningen voor de prikken tegen C19. Door middel van list en bedrog waren het vooral leden van de Europese politieke partij ‘Renew Europe’ waar de VVD deel van uit maakt die de vergunningen er doorheen drukten, ondanks de enorme bezwaren die werden geconstateerd door mensen bij de EMA en het CBG.

WOO stukken en wetenschappelijke publicaties tonen aan dat men op de hoogte was van de aard van de prikken: experimentele gentherapie EN dat er geen enkele garantie kon worden gegeven over de werking of veiligheid. Toch werd er door middel van censuur propaganda, corruptie en dwang het grootste  medisch experiment ooit uitgevoerd op de bevolking.

Presentatie