WillDoFreedom-Politieke vervolging met Knapen en Engel

21-03-2024

In het WillDoFreedom-gesprek met oud-advocate Carine Knapen spreken Willem en Carine over het recente vonnis en veroordeling tegen Dries van Langenhove.

Ook hier is sprake van discrepante straffen en politieke voorkeuren van de rechters. Er wordt geleend uit wetsteksten die buiten de context als een onderbouwing moeten dienen voor feiten die niet door Dries maar anders zijn begaan. Ook is de openbaring gedaan door een VRT reporter opmerkelijk te noemen, feitelijk is hij degene die het misdrijf beging, maar was dit in opdracht van de inlichtingen diensten. Ook de rol van de universiteit Gent is opvallend, de universiteit treedt op als eiser tegen haar toenmalig eigen student, een duidelijk conflict of interest. De vonnissen tegen Jeff Hoeyberghs, Acid en Gert de Mol zijn in hetzelfde stramien. Het gebruik maken van de antiracismewet en de negationismewet als wapens om dissident geluid de mond te snoeren laat zien dat het regime naar zwaardere middelen grijpt.