WillDoFreedom-Loophole in dutch and european legislation

5-12-2023

A WillDoFreedom production about loophole in dutch and european legislation

Looking at all things that are not in order, we start looking for fraud in the authorization process. In a normal process the batches would have been recalled and the Marketing authorization would have been revoked. So why did it go through in the first place? We identify 3 regulations that were crucial to circumvent the safety standards and checks and balances. 2006/507 grating a CMA in case of a public health emergency AND the absence of a treatment resulting in an unmet medical need. 2020/1043 circumventing regulations concerning GMO’s and lastly 2021/756 changing the classification system by including gene-therapy into the vaccine category, bypassing numerous safety tests. We also identify key players who streamlined this effort in subverting the law in order to get illegal drugs on the European market.

 

Kijkend naar alles wat niet in orde is, gaan we op zoek naar fraude in het autorisatieproces. In een normaal proces zouden de batches zijn teruggeroepen en zou de handelsvergunning zijn ingetrokken. Waarom is het er dan toch doorgekomen? We identificeren 3 verordeningen die cruciaal waren om de veiligheidsnormen en checks-and-balances te omzeilen. 2006/507 het roosteren van een CMA in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid EN de afwezigheid van een behandeling die resulteert in een onvervulde medische behoefte. 2020/1043 het omzeilen van regelgeving met betrekking tot GMO’s en tot slot 2021/756 het veranderen van het classificatiesysteem door gentherapie op te nemen in de categorie vaccins, waardoor talloze veiligheidstests worden omzeild. We identificeren ook de hoofdrolspelers die deze inspanningen om de wet te ondermijnen hebben gestroomlijnd om illegale medicijnen op de Europese markt te krijgen.

Presentatie