video

Weekoverzicht met Jeroen en Willem – Week 18

3-05-2024

Weekoverzicht #18 – Invoering coronapas was volgens rechtbank geen schending van grondrechten?!

In week 18 belichten de mannen weer diverse belangrijke kwesties. Ten eerste, een groeiend aantal moties die door ministers genegeerd worden. Nederland lijkt een exodus te ervaren, mede als gevolg van klimaatmaatregelen die vooral de ondernemende burgers financieel uitputten.

Vanuit de machthebbers wordt een massale aanval ingezet op critici, die ten onrechte als extreemrechts worden bestempeld, klaarblijkelijk om de impact van een verkiezingsnederlaag te dempen.

In Spanje houdt premier Sanchez zich vast aan de macht, waarbij hij de rechtspraak en de media meesleurt in zijn val.

Duitsland blijft verdeeld en schizofreen over de RKI-dossiers. Israël profileert zich steeds nadrukkelijker als een schurkenstaat. Ook zien we opnieuw geschiedvervalsing door de rechtbank, die liegt om het huidige regime in het zadel te houden, zoals blijkt uit het vonnis over de QR-code.

Bewijs stapelt zich op dat kanker een bijwerking is van de experimentele gentherapie.

Tot slot, 4 mei op de Dam: reserveren mag, maar demonstreren is verboden.

Presentatie