Webinar-ONE HEALTH: De gevaarlijke nieuwe ideologie van de W.H.O.

16-05-2023

Vertaling via Deepl:

Een Stop Vax Paspoorten Task Force Webinar

One Health:

De gevaarlijke nieuwe ideologie van de W.H.O.

Is de door de Wereldgezondheidsorganisatie voorgestelde “één gezondheid”-benadering slechts “een geïntegreerde, verenigende benadering die tot doel heeft de gezondheid van mensen, dieren en ecosystemen duurzaam in evenwicht te brengen en te optimaliseren”?

Of is het een voorwendsel voor een W.H.O. machtsgreep om controle uit te oefenen over vrijwel elk aspect van het leven op aarde? Wat is de geschiedenis van deze ideologie? Kan het gebruikt worden om de relatie tussen arts en patiënt te verstoren? Kan het streven naar een “duurzaam evenwicht” tussen de gezondheid van mensen, dieren en ecosystemen worden gebruikt als rechtvaardiging om mensen van het platteland naar de stad te verplaatsen, of om landbouwgrond opnieuw te gebruiken?

Vereist de implementatie van “One Health” een uitgebreid bewakingssysteem dat gemakkelijk gebruikt kan worden om ons van onze vrijheid te beroven? Welke financiële belangen drijven “Eén Gezondheid”? Is de “één gezondheid”-agenda verbonden met de agenda voor klimaatverandering? Is de “oproep tot ecologische gelijkheid” – het geloof dat “alle leven gelijk is en even belangrijk” – in feite een ideologie, of zelfs een religie? Vormt de bewering dat het leven van een kakkerlak evenveel waarde heeft als dat van een mens een geloofssysteem het traditionele religieuze geloof dat God de mens op unieke wijze heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis? Is “One Health” uiteindelijk een aanval op het traditionele geloof?

Co-presentator en moderator

– Frank Gaffney, voorzitter Center for Security Policy; medevoorzitter Stop Vaccin Passports Task Force; medeoprichter Sovereignty Coalition.

Co-presentator en panellid

– Reggie Littlejohn, oprichtster en voorzitter, Vrouwenrechten Zonder Grenzen; medevoorzitter Task Force Stop Vaccin Paspoorten; medeoprichter Soevereiniteitscoalitie.

Onderwerp: One Health en de bio-medische controlestaat

Panelleden

– Dr. Elizabeth Lee Vliet, M.D., voorzitter en CEO van de Truth for Health Foundation; lid van de International Society of Gynecologic Endocrinology.

Onderwerp: Eén gezondheid: De bankschroef van het totalitarisme

– Dr. Kat Lindley, D.O., huisarts en voorzitter van de Texaanse afdeling van de American Academy of Physicians and Surgeons.

Onderwerp: One Health en de verstoring van de relatie tussen arts en patiënt

– Dr. David Bell, M.D., Senior Scholar bij Brownstone Institute; volksgezondheidsarts en biotech consultant in wereldwijde gezondheid; voormalig medisch officier en wetenschapper bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Onderwerp: De kaping van één gezondheid

– Dr. Meryl Nass, M.D., gediplomeerd internist; epidemioloog in biologische oorlogvoering en expert in miltvuur.

Onderwerp: One Health – W.H.O. landjepik?

– Brian O’Shea, privédetective en veiligheidsexpert.

Onderwerp: One Health: Wereldwijde volksgezondheid en het autoritaire Trojaanse paard van de CCP.

Bron: CPDChina (rumble.com)