Vonnis Dorien Rose Duinker – veroordeeld voor zitten op het Museumplein bij rellen die er niet waren..

17-02-2023

Op 28 maart 2021 demonstreerde Dorien Rose Duinker op het Museumplein in Amsterdam. Ze protesteerde er tegen het overheidsbeleid, door te gaan zitten op het veld.

Op 16 februari 2023 werd ze veroordeeld voor het daarmee -volgens de rechter- plegen van een misdrijf tegen het openbaar gezag; een geldboete van €250,-

In deze reportage een korte samenvatting wat vooraf ging, een nabeschouwing met Willem Engel, gevolgd door de integrale registratie van de zitting en het vonnis.

Ook de nabeschouwing zoals Willem Engel en Dorien Rose Duinker die maakten is aan het einde te zien.