VN-rapporteur hekelt vervolging klokkenluiders van oorlogsmisdaden

18-07-2022

Over Nils Melzer

Nils Melzer (Zwitserland) bekleedt de leerstoel Mensenrechten aan de Academie voor Internationaal Humanitair Recht en Mensenrechten in Genève. Hij is tevens hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Glasgow. Hij is op 1 november 2016 aangetreden als speciale VN-rapporteur inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Melzers termijn als VN-rapporteur zou tot oktober van dit jaar duren. Hij heeft echter per 31 mei zijn functie neergelegd.

De rapporteur uitte eerder o.a. veel kritiek op Nederland, naar aanleiding van virale video’s van politieacties tegen demonstranten bij demonstraties tegen Covid-maatregelen. Hij noemde beelden van afranselingen door de politie ‘een van de meest walgelijke voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd’, waarbij hij de situatie vergeleek met die van de zwarte Amerikaan die werd gedood bij een gewelddadige arrestatie. Deze kritiek leidde tot verontwaardiging, waarbij Nederlandse politievakbonden een klacht tegen Melzer indienden en zijn conclusies vooringenomen en voorbarig noemden.

Lees ook ons artikel op www.viruswaarheid.nl.
De Nederlandse vertaling van het rapport van VN-rapporteur Nils Melzer m.b.t. de Nederlandse gebeurtenissen vindt u hier.