Verslag Potkaars bestuurszaak inreisverbod David Icke, met interview

10-12-2022

David Icke vecht het inreisverbod van de Nederlandse regering aan voor Nederland en 25 andere Europese landen (en in werkelijkheid vele andere landen wereldwijd die dezelfde immigratiecriteria hanteren, waaronder de Verenigde Staten). In deze video zie je eerst korte fragmenten uit de rechtszaak, gevolgd door een interview dat David Icke direct daarna gaf met Rico Brouwer van Potkaars.

Icke die voor deze zaak de toegang tot Nederland werd ontzegd, moest deelnemen via wat bleek een haperende Skype-verbinding. Hij zond zijn ervaring uit via zijn eigen kanalen, wat leidde tot deze montage van beelden van de rechtszaal zoals die in Nederland werden uitgezonden en beelden die afkomstig zijn van Icke’s stream.

Uitspraak 19 december

‘I’m not anti democracy, I would just like some’ – David Icke lawsuit against the Netherlands

David Icke challenges the Dutch government’s ban on him entering the Netherlands and 25 other European countries (and in truth many other countries worldwide that use the same immigration criteria including the United States). In this video you’ll first see short clips from the lawsuit, followed by an interview David Icke gave immediately after with Rico Brouwer from Potkaars.

 

Icke who was denied entrance to the Netherlands for this case, had to participate through what turned out a flaky Skype connection. He broadcast his experience through his own channels, leading to this montage of courtroom footage as broadcast in the Netherlands and images taken from Icke’s stream.

time markers:

0h:03 interview in Potkaars (English)

0h:28 integral recording of the lawsuit with fragments from Icke’s stream (mostly Dutch)

1h:49 David Icke talks to the court (English)

Ruling on dec. 19th

Article/links:

https://potkaars.nl/blog/2022/12/8/livestream-zaak-inreisverbod-david-icke-op-9-december