Van Tijdelijke naar Permanente Noodwet

14-06-2022

Huishoudelijke mededelingen:

Cursusaanbod De Vrije Mens Academie in juni 2022 (https://devrijemensacademie.nl/agenda)

Categorie Recht

Onderwijs van een voormalig universitair rechtendocent:

– Vrijdag 17 juni 2022 (12.30-16.30 uur te Schiphol-Rijk) – Basiscursus Grond- en Mensenrechten (deel 1): https://devrijemensacademie.nl/cursus-grond-en-mensenrechten

– Vrijdag 24 juni 2022 (12.30-16.30 uur te Schiphol-Rijk) – Basiscursus Inleiding Privaatrecht (deel 2): https://devrijemensacademie.nl/cursus-inleiding-privaatrecht-civiel-recht

Categorie Research & Science

Onderwijs van een wetenschapper gepromoveerd in de moleculaire microbiologie:

– Zaterdag 18 juni 2022 (13.30-18.00 uur te Eemnes) – Workshop Het Grotere Plaatje (deel 2): https://devrijemensacademie.nl/het-grotere-plaatje

– Zaterdag 25 juni 2022 (13.00-17.00 uur te Nieuwegein) – Workshop Naar Een Betere Wereld (deel 3): https://devrijemensacademie.nl/naar-een-betere-wereld

Inhoud: Juridisch Weekjournaal d.d. 14 juni 2022 

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols (of mr. Hanno Wisse) en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door. Ditmaal met Willem Engel als vervanger van Jeroen Pols.

Voor de eerdere 30 afleveringen van het Juridisch Weekjournaal wordt verwezen naar de website van Café Weltschmerz of Videowaarheid. De PowerPoint is na afloop van de uitzending te raadplegen op de website.

Vandaag wordt ingegaan op de consultatieversie (concept Voorstel van wet) van de Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel d.d. 8 juni 2022. Op 17 mei 2022 heeft de Eerste Kamer tegen de 5e verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (in de volksmond ook wel de “spoedwet” genoemd) gestemd. Doordat de vijfde verlenging werd verworpen, verdween de grondslag voor het ontwerpbesluit voor de zesde verlenging (deze kwam te vervallen). Daarmee is de wettelijke basis voor de maatregelen per 20 mei 2022 komen te vervallen.

Dat is uiteraard niet gunstig voor het regime / het partijkartel / de coupplegers of hoe je ze ook wilt noemen. Er moest dus als de wiedeweerga nieuwe wetgeving worden opgesteld, zodat in de herfst weer een heel pakket aan maatregelen tevoorschijn kan worden ‘getoverd’. Waar we voorheen nog telkens spraken over een tijdelijke wet, zien we dat er nu een poging wordt gedaan om al deze zogenaamde tijdelijke maatregelen te verankeren in een permanente noodwet.

In deze aflevering wordt het concept wetsvoorstel besproken, alsmede een aantal belangrijke WOB-stukken waaruit blijkt dat er geen wetenschappelijke onderbouwing c.q. juridische basis is voor de individuele maatregelen (zoals de test, quarantaine, mondkapjes, injecties en de “veilige” afstand) en dat de NCTV in april 2020 een coup heeft gepleegd. De juridische legitimering van artikel 22 Grondwet en artikel 2 EVRM klopt van geen kant.

Bronnen:

~ Website Eerste Kamer: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20220517/eerste_kamer_stemt_tegen_verlengen

~ Per 20 mei 2022 is de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’ vervallen: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024705&hoofdstuk=Va&z=2022-05-20&g=2022-05-20

~ Belangrijk WOB-stuk uit 2009 inzake artikel 22 Grondwet en inzake het wanbeleid tijdens de Mexicaanse griep: https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-09-Tuchtklacht-Pels-Rijcken-bijlage-1-WOB-Mexicaanse-Griep-2009.pdf

~ Website waarop allerlei WOB-stukken kunnen worden gevonden: https://aleph.openstate.eu/search?limit=30&q=pcr

~ Handige website waarop de ministeriele regelingen behorend bij de TWM onder elkaar staan (deze regelingen mogen weliswaar vervallen zijn nu, maar deze zullen uiteraard terugkomen in het najaar): http://tijdelijkewetmaatregelencovid19.nl

Presentatie

Consultatieversie wijziging van de Wpg ivm bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel

Consultatieversie Mvt Eerste tranche