Stop de WHO onderhandelingen ONMIDDELLIJK

26-02-2023

In deze video roept James Roguski het publiek op om in actie te komen om de WHO-onderhandelingen ONMIDDELLIJK te stoppen.

Vanaf 27 februari gaat minister van VWS Ernst Kuipers met de lidstaten van de WHO in onderhandeling over de “eerste schets” van een internationaal pandemisch verdrag, de zogeheten “zero draft”. Gezien de bindende functie van dit nieuwe verdrag heeft dit grote gevolgen voor het autonome handelen van de lidstaten.
De volgende vergadering van de WHO is in mei.

Wat is de WHO van plan? Wat zijn “Internationale Gezondheidsvoorschriften”, wat is het Pandemieverdrag, en op wie heeft het betrekking?
Roguski heeft uitgezocht wat de gevolgen zijn van de WHO-plannen voor de lidstaten.
Op StopTheGlobalAgenda.com. vindt u uitgebreide informatie alsmede e-mailsjablonen om naar uw parlementariër of regering te sturen.

James Roguski, auteur, activist, onderzoeker en toegewijd lezer, houdt de vinger aan de pols van de WHO en vertaalt de bedoelingen van de organisatie in alledaagse taal die voor het publiek begrijpelijk is.