RIEC ondermijnt het recht-Blue Tiger Studio

16-08-2022

Op 7 februari 2021 waren Jeroen Pols en Jan Engel voor een interview met Tom Zwitser in de Blue Tiger Studio.

Dit interview gaat onder anderen over het RIEC en Fort Oranje.

Komende maand buigt de Raad van State zich over de aanpak van Fort Oranje. Afgelopen vijf jaar kwam veel bewijs boven tafel over de werkwijze van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC): een schaduwoverheid zonder wettelijke basis die het recht met voeten treedt en misbruik van bevoegdheden normaliseert. Ondermijnende criminaliteit gaat niet over strafbare feiten maar ongewenst gedrag. Bij Fort Oranje werd voor het eerst zichtbaar wat er gebeurt als een overheid de oorlog aan de burger verklaart. Terugblikkend zien we dat dit een proeftuin was voor de coronapolitiek. Binnenkort zullen wij in meerdere uitzendingen de verbanden zichtbaar maken.

Bronnen:

https://deblauwetijger.com/riec-ondermijnt-het-recht/

Jeroen Pols bij het BPOC 2020 op 24 januari 2021 

Verslag van het gesprek bij BPOC 2020

RIEC