Rico in gesprek met Alfred de Zayas

22-02-2022

Vertaald met Deepl

Alfred de Zayas heeft de nationaliteit van de Verenigde Staten en Zwitserland. Hij is gasthoogleraar internationaal recht geweest aan vele universiteiten, momenteel aan de school voor diplomatie van Genève. Hij was de eerste onafhankelijke VN-deskundige voor de internationale orde (2012-18), en blijft actief als adviseur en gepensioneerd senior jurist bij het Bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten. Hij is de auteur van zijn nieuwe boek ‘Building a just world order‘ waarin de Zayas 25 Principles of International Order zijn opgenomen, een “magna charta for the 21st Century” (Maria Fernanda Espinosa, voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN 2018-19)

We hebben het over het recht op zelfbeschikking en afscheiding voor het volk in Oekraïne, zoals vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties, artikelen 1 en 55, en in het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, art. 1. De Zayas geeft zijn ongecensureerde mening over de NAVO, de VN, de EU en de OVSE. Wij bespreken de erkenning door Rusland van Donetsk en Lugansk in Oekraïne gisteren en de implicaties daarvan. De Zayas neemt ons mee terug in de tijd, van 1989 met Michail Gorbatsjov tot nu met Vladimir Poetin, om de huidige spanningen tussen Rusland en de NAVO uit te leggen, waarbij de Oekraïne slechts een bijzaak is. De Zayas werkt aan een nieuw manuscript ‘de mensenrechtenindustrie’ en doet aan het eind van dit interview een oproep tot actie voor iedereen om bij te dragen – The Human rights industry.

Uw inzichten zijn welkom op alfreddezayas@gmail.com Dit interview is te gast op dit potkaars kanaal omdat ons reguliere kanaal is gecensureerd terug in youtube gevangenis. Vind alle niet censurerende kanalen op:

Artikel / links: https://potkaars.nl/blog/2022/2/22/oe…

Vertaald met Deepl

Bron: Potkaars (https://www.youtube.com/watch?v=oPe6Z6fVRHM)

 

English version:

Alfred de Zayas is a national of the United States and Switzerland. He has been visiting professor of international law at many universities, currently at the Geneva school of diplomacy. He was the first UN independent expert on international order (2012-18), and remains active as consultant and retired senior lawyer with the Office of the UN High Commissioner of Human Rights. He is the author of his new book ‘Building a just world order‘, which includes the Zayas 25 Principles of International Order, a “magna charta for the 21st Century” (Maria Fernanda Espinosa, President of the UN General Assembly 2018-19)

We talk about the right to self determination and secession for the people in Ukraine, as laid out in the United Nations Charter, articles 1 and 55, and in the Covenant on Civil and Political Rights, Art. 1. De Zayas gives his uncensored view on NATO, UN, EU and the OSCE. We discuss the recognition by Russia of Donetsk and Lugansk in Ukraine yesterday and its implications. De Zayas takes us back in time to 1989 with Michail Gorbatsjov until now with Vladimir Putin, in explaining the current tensions between Russia and NATO, the Ukraine being only a side-show. De Zayas is working on a new manuscript ‘the human rights industry’ and makes a call to action for all to contribute, at the end of this interview – The Human rights industry

Your insights are welcome at alfreddezayas@gmail.com This interview is a guest to this potkaars channel as our regular channel is censored back into youtube jail. Find all non censoring channels on: article / links: https://potkaars.nl/blog/2022/2/22/oe…