REVOLT AGAINST THE NARRATIVE – THE ACTIVATED ACTIVIST

4-05-2023

Interview bij The Hidden Gateway

Willem is een Nederlandse activist die van 1996-2001 biofarmaceutische wetenschappen studeerde met de nadruk op nanotechnologie.

Na 12 jaar in het laboratorium te hebben doorgebracht, stapte hij in 2008 over om fulltime dansleraar te worden, wat zijn passie was totdat de plandemie op de mensheid werd afgeschoven.

Samen met Jeroen Pols, een advocaat uit Nederland, richtte hij Viruswaarheid op.

De organisatie protesteert regelmatig tegen overheidsmaatregelen inzake COVID-19[1] en promoot ook vaak alternatieve theorieën over COVID-19. Willem vindt dat gemelde gevallen en risico’s[2] van het virus zijn overdreven, en de theorie dat maatregelen tegen de verspreiding van het virus worden gebruikt om grondrechten in te perken. Hij is ook tegen vaccinatie tegen COVID-19[3] en gelooft dat het virus is ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan.

Willem strijdt voor het behoud van een democratische rechtsstaat waarin kinderen de mogelijkheid hebben zich vrij te ontwikkelen en een leven te leiden met hun eigen overtuigingen en opvattingen.

Deze vrijheden en grondrechten zijn het afgelopen decennium steeds meer in het gedrang gekomen.
Als we één ding van deze crisis kunnen leren, is het volgens Willem hoe het is om mens te zijn, niet alleen als individu maar ook als samenleving.

Mis dit UITSTEKENDE gesprek niet!

Originele tekst:
Willem is a Dutch activist who studied biopharmaceutical sciences from 1996-2001 with an emphasis in nanotechnology. After spending 12 years in the lab, he switched to become a full-time dance teacher in 2008, which was his passion until the plandemic was pushed onto humanity.

Together with Jeroen Pols, a lawyer from the Netherlands, he founded Virustruth.

The organization regularly protests against governmental measures on COVID-19[1] and also often promotes alternative theories about COVID-19. Willem believes that reported cases and risks[2] of the virus have been exaggerated, and the theory that measures against the spread of the virus are used to restrict fundamental rights. He is also against vaccination against COVID-19[3] and believes the virus escaped from a lab in Wuhan.

Willem fights for the preservation of a democratic constitutional state in which children have the opportunity to develop themselves freely and to live a life with their own beliefs and opinions. These freedoms and fundamental rights have been increasingly compromised over the past decade.

Willem believes, if we can learn one thing from this crisis, it is what it is like to be human, not only as an individual but as a society.

Don’t miss this EXCELLENT conversation!

Bron: https://thehiddengateway.com/