Regiezitting Hoger Beroep Willem Engel VS OM

14-10-2023

Geluidsopname van de regiezitting van 12-10-2023 bij het Hof van Den Haag.

Zowel Willem Engel als het Openbaar Ministerie gingen in beroep na Engels veroordeling voor opruiing eerder dit jaar.

Potkaars mocht enkele fragmenten van de regiezitting filmen. Engel wraakte daarin de rechters omdat ze het Openbaar Ministerie ontvankelijk achtte, ondanks bewijsvervalsing volgens ‘de Zembla Methode’, refererend aan knip en plak werk in tweets om zo een andere lading aan een uiting te geven dan oorspronkelijk bedoeld, zoals Zembla deed.

https://potkaars.nl/blog/2023/10/12/bewijs-volgens-de-zembla-methode-door-het-openbaar-ministerie-wraking-in-hoger-beroep-willem-engel