Prik niet tijdens de zwangerschap

16-11-2022

Studie naar gen-therapeutische injecties tijdens zwangerschap

In deze medische uitzending bespreekt Willem de Australische publicatie van een studie over covid-19 injecties tijdens zwangerschap waarvan Van Ranst en Keulemans zeggen dat het juist vroeggeboorte en doodgeboorte voorkomt. Zoals verwacht zit dat toch anders. Naast de grote fouten in de opzet van de observationele studie en de claims die eigenlijk een confirmation bias betreffen is er toch iets opmerkelijks uit te halen.

  1. Er lijkt bij medische instelling en een instructie te zijn om niet voor 24 weken zwangerschap te injecteren, mogelijk door een verhoogde kans op afstoting.
  2. Door injectie wordt de kans op complicaties na normale draagtijd significant groter.