Persconferentie Willem Engel en Jeroen Pols

8-10-2021

Persconferentie Viruswaarheid 8 oktober 2021
Jeroen Pols en Willem Engel geven op 8 oktober 2021 om 16.00 uur een persconferentie. Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
– Rechtszaken leden Gezondheidsraad
Inmiddels ontvingen negen leden van de Gezondheidsraad persoonlijk een dagvaarding voor een bodemprocedure. Ook is een datum aangevraagd voor een kort geding. Een update van de stand van zaken waarbij ingegaan wordt op de reactie van de landsadvocaat.
– Klacht Internationale Strafhof Den Haag
Dinsdag 12 oktober 2021 biedt Willem Engel samen met een aantal nabestaanden van Holocaustslachtoffers en een Israëlische mensenrechtenadvocaat een klacht aan bij het ICC namens onder meer een aantal Auschwitz-overlevenden en Israëlische rabbi’s. Tegelijkertijd biedt Viruswaarheid een klacht aan tegen de leden van de Gezondheidsraad.
– Update ING-zaak
Viruswaarheid is door de voorzieningenrechter in het gelijk gesteld en behoudt de beschikking over haar bankrekening.
– Media en politiek
De laatste bijzondere ontwikkelingen.