Nils Melzer Rapport Over Systematisch Buitensporig Politiegeweld

8-06-2022

Nederland maakt zich schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid.

Het rapport van de voormalige sociale rapporteur van de Verenigde Naties over marteling is vernietigend over het politie optreden ten tijde van corona in Nederland.

Het rapport van Nils Melzer