Interview met Mattias Desmet uit België

22-12-2021

Mattias Desmet is professor klinische psychologie aan de Universiteit Gent. In deze video gaan we in op het begrip massavorming. Wat is het, wat zijn de voorwaarden. Welke mechanismen zitten achter angst en realiteitsbedreiging.

Bekijk de getoonde presentatie.