Juridisch Q&A aflevering 2

13-01-2022

Iedere tweede donderdag van de maand neemt een aantal onafhankelijke juristen de ingezonden kijkersvragen door.

 

Ditmaal met mw. mr. Maria-Louise Genet als presentator en de volgende 3 juristen als mede-panelleden:

  • mr. Hanno Wisse (civiel recht)
  • mr. Sjors Verhaagh (arbeidsrecht)
  • mr. Jacob van der Veer (strafrecht en bestuursrecht)

 

Iedere maand kunnen er andere juristen in het panel zitten; dat hangt af van de onderwerpen die besproken zullen worden.

In deze aflevering komen de volgende 3 onderwerpen aan bod:

  1. Demonstratierecht: Museumplein 2 januari 2022 + noodbevel
  2. Kinderrechten: Injecteren van kinderen < 12 jaar + brief aan scholen
  3. Arbeidsrecht: ECLI:NL:RBAMS:2021:7321 (uitspraak danser) + CTB op de werkvloer

 

Deze uitzending kan bekeken worden op de website van Viruswaarheid (www.videowaarheid.nl) vanaf donderdag 13 januari 2021 om 20.00 uur, alwaar ook een uitgebreide bronnenlijst kan worden geraadpleegd.

Naar aanleiding van deze uitzending zal er weer een fysieke bijeenkomst bij Sociëteit Weltschmerz (Schiphol-Rijk) worden georganiseerd op woensdagavond 19 januari 2022 (en mogelijk ook op 26 januari 2022 (Kennismakingsbijeenkomst Juridische Weerbaarheidstraining). Aanmelden kan via de volgende link: https://luistervrijbijmij.nl/optreden/algemene-avond-juridische-weerbaarheid/?wcs_timestamp=1642618800.

De bedoeling van deze bijeenkomsten is om mensen een juridische weerbaarheidstraining te geven zodat ze zich beter kunnen verweren op het moment dat ze in een lastige positie terechtkomen (zoals een arrestatie, insluiting tijdens een demonstratie, verweer tegen boetes, schending grond- en mensenrechten, buitensporig politiegeweld, injectieschade etc.).

Deze bijeenkomst is een herhaling van de kennismakingsbijeenkomst van 22 december 2021 om anderen ook de kans te geven om de avond te kunnen bijwonen. Er worden geen opnames gemaakt, zodat de anonimiteit van alle deelnemers en juristen gewaarborgd blijft.

Tijdens de algemene avond wordt heel kort een algemeen perspectief geschetst op de situatie waarin we ons bevinden en de stand van de rechtsstaat in Nederland. Daarna wordt het aanbod aan juridische cursussen gepresenteerd. Verder is er ruimte voor interactie met de zaal. Er zijn ook juristen aanwezig uit de rechtspraktijk die praktische juridische vragen kunnen beantwoorden. Inschrijflijsten voor de cursussen zullen klaarliggen.

Tevens wordt de gelegenheid te baat gegrepen om juridische probleemvelden te verkennen. Dit kan dan weer aanleiding vormen voor ontwikkelen van nieuwe cursussen.

Planning Woensdagavond 19 januari 2022 (welkomstprijs € 25,– inclusief 2 consumpties)

  • 18.45 uur inloop en 19.00 uur aanvang informatieavond (s.v.p. niet te vroeg komen)
  • 19.00 uur – 20.00 uur: kort algemeen praatje, introductie van de aanwezige juristen, toelichting van de cursussen en interactie met de zaal
  • 20.00 – 21.00 uur: pauze met tot het nuttigen van een drankje en het stellen van vragen in kleinere groepjes; de juristen zullen zich over de zaal verspreiden en er zal een soort van juridisch loket / rechtswinkel in elke hoek staan
  • 21.00 – 21.30 uur: inschrijven voor de verschillende cursussen + informele afsluiting

 

Bronnen: 

~ Rapport Nationale Ombudsman (63 pagina’s): “Demonstreren, een schurend grondrecht?” d.d. 14 maart 2018: https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/2018%20015%20RAP%20Demonstraties.pdf

~ Rapport Venice Commission (97 pagina’s):  Strasbourg / Warsaw, 8 July 2019 CDL-AD(2019)017, Study n° 581/2010, EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), OSCE OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS (OSCE/ODIHR): GUIDELINESON FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY (3rd EDITION), website: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)017-e

~ Handboek Gemeente Amsterdam “Demonstreren, bijkans heilig” (72 pagina’s) gepubliceerd in 2018: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/demonstratierecht/ 

~ Uitspraak d.d. 14 december 2021 van de Rechtbank Amsterdam (inzake arbeidsrecht; de danser): https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:7321

~ Artikel 1:1247 lid 2 BW inzake ouderlijk gezag (rechten en plichten): https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2021-01-01/#Boek1_Titeldeel14_Afdeling1_Artikel247

~ Handige website waar alle aanvullende ministeriële regelingen op een rijtje staan: https://tijdelijkewetmaatregelencovid19.nl/

~ Bericht op de website van CNV (datum onbekend) over het CTB op de werkvloer  https://www.cnv.nl/themas/corona/coronatoegangsbewijzen-op-het-werk/

~ Nieuwsbericht op de website van de (R)Overheid d.d. 22 november 2021 over het wetsvoorstel uitbreiding CTB op de werkvloer: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/22/wetsvoorstellen-bredere-inzet-coronatoegangsbewijs-en-2g-naar-tweede-kamer

~ Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 d.d. 19 november 202 (17 pagina’s) met toelichting over de uitzonderingen op pagina 15 e.v.: https://open.overheid.nl/repository/ronl-637c1b3b-e4fc-450a-b749-a4f2a34d5a52/1/pdf/regeling-aanvullende-mondkapjesverplichtingen-covid-19.pdf

~ Diverse pagina’s uit de 4 bijsluiters waaruit blijkt dat de laatste klinische onderzoeksresultaten van deze experimentele gentherapie pas op 31 maart 2024 worden afgerond:

– 1 Verwezen wordt naar pagina 68 van 113 onder E van de bijsluiter van Pfizer BioNTech (Comirnaty), waaruit blijkt dat de laatste klinische onderzoeksfase pas voltooid wordt in december 2023: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf

– 2 Verwezen wordt naar pagina 18 van 34 onder E van de bijsluiter van Moderna (Spikevax), waaruit blijkt dat de laatste klinische onderzoeksfase pas voltooid wordt in december 2022: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_nl.pdf

– 3 Verwezen wordt naar pagina 19 van 38 onder E van de bijsluiter van AstraZeneca (thans genaamd VaxZevria, vermoedelijk na alle negatieve berichtgeving in de reguliere media), waaruit blijkt dat de laatste klinische onderzoeksfase pas voltooid wordt op 31 maart 2024: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_nl.pdf

– 4 Verwezen wordt naar pagina 25 van 42 onder E van de bijsluiter van Janssen, waaruit blijkt dat de laatste klinische onderzoeksfase pas voltooid wordt op 31 december 2023: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_nl.pdf