Looking At The Sun

26-06-2022

Klimaatalarmisten bagatelliseren of verwerpen de rol van de zon in de klimaatverandering en schrijven die grotendeels of geheel toe aan CO2, en dan nog wel aan door de mens veroorzaakte CO2. Maar in deze Climate Discussion Nexus “Backgrounder” video legt Dr. John Robson uit dat een technisch geschil over satellietmetingen van de zonne-output sinds 1979 hier van enorm belang is omdat, als de ene kant gelijk heeft, de temperatuurschommelingen van de laatste vier decennia zeer nauw samenhangen met cycli in de zonneactiviteit en als de andere kant gelijk heeft, er bijna geen verband is. En nogmaals, de weigering van de ene partij om toe te geven dat er een geschil is, en om te proberen het bewijs daarvan te onderdrukken, zegt veel over wie de echte klimaat “wetenschap” bedrijft. (vertaald met Deepl)

Bron: CDN (The Climate Discussion Nexus)