Kort geding Viruswaarheid vs ING Bank deel 1

23-09-2021

Op 23 september 2021 stond Viruswaarheid opnieuw tegenover ING voor de rechter.

Inzet: mag de stichting een bankrekening of niet?

Dit is het tweede kort geding tegen ING over dit onderwerp. Na de eerste zaak op 18 mei werd ING bevolen de bankrekening niet te beëindigen en werd Viruswaarheid aangezet tot het vinden van een andere bank. Hiervoor kreeg ze vier maanden de tijd. Die zijn nu om en daarom deze tweede zaak.

In deze uitzending eerst een 8 minuten nabespreken direct na de zitting met Willem Engel, voor het gerechtsgebouw in Amsterdam. Daarna volgt de integrale registratie van het eerste deel van de zitting in twee delen met een schorsing.

Het pleidooi van Viruswaarheid start op ongeveer minuut 15 van dit verslag. Deel twee, na de schorsing, komt apart online. Uitspraak op 7 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur.

Deze rechtszaak gaat over meer dan of je wel of niet bij een bank een rekening mag hebben. Viruswaarheid stelt dat andere banken ze ook niet wil hebben, vanwege hun activiteiten maar dat ze niet iets doen dat tegen de wet is. ING stelt er tegenover dat Viruswaarheid geen bewijs laat zien dat ze geprobeerd heeft een andere financiële dienstverlener te vinden. Viruswaarheid: ’dat geven ze niet’.

Toegang tot een bankrekening is belangrijk om maatschappelijk te kunnen functioneren. In de manier waarop onze maatschappij is ingericht kan je eigenlijk niet zonder. Je kunt zeggen dat het een NUTS voorziening is, zoals gas en licht en een aansluiting op het waternet dat zijn. Dat een energieleverancier niet aanstaat wat je doet; zolang het binnen de wet is en je houdt je aan de afspraken heeft ze gewoon de stroom te leveren. Maar censuur via toegang tot het financiële systeem bestaat en is niet zonder precedent. In Nederland zijn media partijen in Nederland afgelopen jaar afgesneden van toegang tot hun financiële dienstverleners. Toeval? Juist de Nederlandse overheid zou zich tot het uiterste moeten inspannen om partijen die kritisch zijn zoals Viruswaarheid dezelfde toegang te verlenen als iedereen. De beslissing van deze kort geding rechter is er één met verstrekkende gevolgen. Private partijen werden eerder al inzet gemaakt tot censuur. In 2019 startte Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren een soort strijd tegen niet-main stream journalistiek, wat anno 2021 leidt tot censuur op partijen zoals Viruswaarheid en Potkaars door Google/YouTube en Facebook. De zorg is terecht dat de financiële sector hier het voorbeeld van de social media kanalen volgt.

Hoe zit dat met een bank? Banken zijn private partijen die een NUTS functie leveren, betoogt de advocaat van Viruswaarheid. Desondanks willen SNS, BUNQ, Rabobank, ABN, Regiobank en Triodos ze niet als klant. Viruswaarheid stelt ter zitting dat ze een bodemprocedure start tegen ING om hierover duidelijkheid te krijgen en vraagt de rechter haar rekening te mogen aanhouden tot die procedure is afgerond. Dát is de inzet van deze zaak.

Potkaars verzocht de rechtbank de zitting te mogen filmen en live uitzenden. Dit laatste werd niet toegestaan: “De rechtbank geeft geen toestemming om de zitting live uit te zenden. De impact op een rechtszitting van een live-uitzending via internet is groot en kan daarmee in deze zaak een belemmering vormen voor een goede rechtspleging”.

 

Relevante links: