Kollateral – The Activist – Part 1

9-07-2022

Video is van 24 Juni 2022

“Op de Nederlandse publieke televisie wordt hij omschreven als “onkruid”.” De Nederlandse geheime dienst veroordeelt hem als een terrorist. Toch pleit Willem Engel herhaaldelijk voor vreedzaam en geweldloos verzet tegen overheidsmaatregelen, zoals het opleggen van de avondklok, die heeft geleid tot een van de grootste rellen in het land in 40 jaar.

Zijn argumenten als criticus van de maatregelen en medeoprichter van “Virus Waarheid” beweging zijn zo dwingend dat hij in februari 2021 de bestuursrechter in Den Haag wist te overtuigen de door de overheid ingestelde avondklok onwettig te verklaren. ”

“In Dutch public television he is described as “”weeds.”” The Dutch secret service condemns him as a terrorist. Yet Willem Engel repeatedly advocates peaceful and non-violent resistance to government measures, such as the imposition of the night-time curfew, which has led to one of the biggest riots in the country in 40 years.

His arguments as a critic of the measures and co-founder of “”Virus Truth”” movement are so compelling that in February 2021 he was able to convince the Administrative Court in The Hague to declare the curfew imposed by the government unlawful. “

https://www.oval.media/en/kollateral-the-activist-part-i/