Juridisch weekjournaal, 12-10-2021, Jeroen en Maria-Louise bespreken juridische onderwerpen

12-10-2021

Bekijk de getoonde presentatie.

De spagaat van het College ter Beoordeling Geneesmiddelen

In de eerste 6 delen van deze reeks bij Weltschmerz zijn de 7 criteria besproken waaraan voldaan moet zijn voordat een vaccin in het Rijksvaccinatiecampagne mag worden opgenomen. Aan geen van de 7 (cumulatieve) voorwaarden is voldaan. Vorige week is besproken wat hiervan de gevolgen zijn. De adviezen van de Gezondheidsraad zijn onrechtmatig, onethisch en immoreel en dienen per direct ingetrokken te worden.

Deze week wordt ingegaan op diverse rapporten van het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (en haar ontstaansgeschiedenis; de Softenon-problematiek) en in welke spagaat het CBG zich thans bevindt. Het lijkt erop dat er een aantal zeer consciëntieuze werknemers zijn, maar ook dat er een paar ‘rotte’ appels in het personeelsbestand zitten. Nader onderzoek is geboden.

Volgende week wordt ingegaan op diverse Kamerstukken/debatten alsmede de Mexicaanse Griep.

Bronnen:

~ https://www.cbg-meb.nl/ onderdelen/over-cbg/documenten (hier zijn de 40 rapporten van de afgelopen anderhalf jaar van het CBG te vinden)

~ Sommatiebrief d.d. 7 september 2021 Gezondheidsraad (12 pagina’s): https://viruswaarheid.nl/wp- content/uploads/2021/09/brief- sommatie-leden- Gezondheidsraad-def-3.pdf

~ Dagvaarding Gezondheidsraad d.d. 1 oktober 2021: https://viruswaarheid.nl/ informeren/rechtszaak-tegen- adviseurs-vaccinatiecampagne/ -> begeleidend schrijven + PDF dagvaarding (88 pagina’s): https://viruswaarheid.nl/wp- content/uploads/2021/10/ Dagvaarding-pdf.pdf

~ Stiftung Corona Ausschus -> te bekijken vanaf 1 uur 38 minuten en 56 seconden (Remdesevir)

~ Kans van 1:25 op bijwerking myocarditis (ontstoken hartspier) na 3e booster is besproken in aflevering **

~ Blckbx aflevering d.d. 30 augustus 2021 “Niet Pharma, maar overheid gaat te ver” (inzake de Geneesmiddelenwet en de Code Publieksreclame Geneesmiddelen): https://www.blckbx.tv/videos/ overheid?rq=Pharma

~ Metastudie van dr. Kory waaruit de werking van Ivermectine blijkt: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC8088823/; tevens wordt verwezen naar de website van The American Frontline Doctors (AFDLS) en die van de Front Line Covid Critical Care Alliance (FLCCC)

~ Reactie van epemioloog Dick Bijl (voormalig hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin) inzake (schadelijke werking) remdesevir: https://www.ntvg.nl/artikelen/ nieuws/remdesivir-eerste- medicijn-tegen-covid-19/ reacties

~ Farmaco boeven rond Ivermectine…https://odysee.com/@ FrontlineCovid19CriticalCareAl liance:c/ERIC-BOLLING-THE- BALANCE-KORY-Oct-1-2021:c

~ https://archief4holland. blogspot.com/2021/08/japan- breekt-met-who-dictaat-en- vraagt.html

~ https://www.medrxiv.org/ content/10.1101/2021.08.19. 21262139v1

~ Cardiologist, internist and epidemiologist Peter McCullough destroys skillfully any scientific basis to advocate for covid-19 vaccines at a conference of the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS): https://rumble.com/vnbv86- winning-the-war-against- therapeutic-nihilism-and- trusted-treatments-vs-unte. html

~ Covid vaccine damage being adressed in the UK Parliament d.d. 10 oktober 2021: https://twitter.com/ruben_ deherdt/status/ 1447127443018551297?s=24

~ Cardiologist, internist and epidemiologist Peter McCullough destroys skillfully any scientific basis to advocate for covid-19 vaccines at a conference of the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS): https://rumble.com/vnbv86-winning-the-war-against-therapeutic-nihilism-and-trusted-treatments-vs-unte.html