Juridisch weekjournaal: Jeugdzorg & Coronabeleid: georganiseerde misdaad

26-04-2022

Huishoudelijke mededelingen:

A. Op vrijdag 29 april 2022 van 13-17 uur zal er nabij Schiphol-Rijk een basiscursus “Grond- en Mensenrechten” worden gegeven (kosten 55 euro). Hiervoor is de aanschaf van wettenbundels (liefst van Kluwer) noodzakelijk. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar MLGprive@protonmail.com. Zet je telefoonnummer s.v.p. in de mail zodat er aanvullende informatie kan worden verschaft. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van De Vrije Mens Academie: www.devrijemensacademie.nl
B. Cursus Inleiding Privaatrecht op vrijdagmiddag 6 mei 2022 van 13-17 uur (zelfde info als hierboven).
C. Online Cursus Wet Publieke Gezondheid woensdagavond 25 mei 2022 van 19-21 uur (kosten 20 euro). NB De datum is verschoven.

 

Inhoud: Juridisch Weekjournaal d.d. 26 april 2022

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols (of mr. Hanno Wisse) en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door. Ditmaal met Hanno Wisse als vervanger van Jeroen Pols.

Voor de eerdere 26 afleveringen van het Juridisch Weekjournaal wordt verwezen naar de website van Café Weltschmerz of Videowaarheid.

Vandaag (in deel 27) wordt ingegaan op de jarenlange problematiek en corruptie binnen de Jeugdzorg. Diverse wetten, verdragen en rapporten (waaruit blijkt dat het in dit opzicht treurig gesteld is met Nederland) worden besproken in deze uitzending. Er zijn veel parallellen te vinden tussen de Jeugdzorg en het corona-beleid: beide betreffen vormen van georganiseerde criminaliteit. Checks and balances blijken in de praktijk niet te werken, waardoor belangrijke mechanismen niet alleen haperen, maar zelfs functioneren voor de verkeerde doelen. Er is sprake van economische exploitatie van kinderen. Beschadigde kinderen leveren helaas méér geld op dan werkelijke hulp aan kinderen. Nederland is kampioen uithuisplaatsingen in Europa. Netwerkcorruptie en perverse prikkels ontstaan doordat de jeugdzorgketen (publiek-private samensmelting) zo machtig is dat zij de vraag naar haar eigen dienstverlening volledig kan sturen. Dat voedt een syndicaat van georganiseerde misdaad dat teert op geïnstitutionaliseerd wantrouwen jegens de burger. Een syndicaat dat gedijt bij autoritarisme, waarbij een voortdurend gemonitorde burger onmondig wordt gemaakt door zogenaamd onafhankelijke experts die hem boven zijn hoofd en achter zijn rug om stigmatiseren. En een rechterlijke macht die daarin kritiekloos bewilligt.

Bekijk de Getoonde presentatie

Bronnen:
~ Brief d.d. 30 december 2021 van mw. mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate betreft “Verzoek tot schrapping van het Tableau, onder protest” (PDF aanhechten op Videowaarheid)
~ Brief d.d. 21 januari 2022 van mw. mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate betreft “Targeted stakeholders consultation Rule of Law Report NL 2022″(PDF aanhechten op Videowaarheid)
~ Brief d.d. 8 april 2022 van mw. mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate betreft “Staatsontvoeringen; mensenrechtenschendingen in de Nederlandse jeugdzorg” ondertitel: “Een formele wetstechnische analyse ‘Hoe Nederlandse gemeenten de misstanden in de jeugdzorg onmiddellijk kunnen beëindigen en waarom dit ook moet” (PDF aanhechten op Videowaarheid)
~ Artikel Advocatenblad d.d. 1 april 2022: https://www.advocatenblad.nl/2022/01/04/activistische-advocaat-laat-zich-schrappen/
~ Artikel over klokkenluiders binnen jeugdzorg: https://klokkenluiderjeugdzorg.wordpress.com/2021/12/31/breaking/
~ Artikel over ‘geheime’ jeugdzorg: https://vng.nl/artikelen/landelijk-expertise-team-jeugdbescherming-let-jb
~ Commissie Samson: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/02/06/rapport-commissie-samson-omringd-door-zorg-toch-niet-veilig
~ Commissie De Winter: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/12/eindrapport-commissie-onderzoek—de-winter-kinderen-werden-vanaf-1945-in-de-jeugdzorg-onvoldoende-beschermd-tegen-geweld en https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden
~ Private winsten, publieke lasten: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/jeugdzorg-brabant-publieke-tekorten-maar-private-winsten + dossier Jeugdzorg op de website van Follow The Money: https://www.ftm.nl/dossier/jeugdzorg-in-het-rood
~ Aanbestedingswaanzin: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/hou-op-met-aanbestedingswaanzin-jeugdhulp
~ Hoogleraar Juffer: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Researchmemorandum20106_Beslissingen-over-kinderen-in-problematische-opvoedingssituaties.pdf
~ Hoogleraar Bruning: https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/uithuisgeplaatst/2021/er-is-te-weinig-besef-dat-fundamentele-rechten-worden-geschonden-uithuisplaatsing-marielle-bruning.html
~ Vonnis rechtbank Noord-Holland d.d. 4 maart 2020 (ECLI:NL:RBNHO:2020:2091): https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:2091
~ Jojanneke en de Jeugdzorgtapes (voorjaar 2022): https://www.eo.nl/programmas/jojanneke-en-de-jeugdzorgtapes
~ Documentaire Alicia (2017): https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2017/november/alicia.html
~ Documentaire over internaat Groenestein (1983): https://youtu.be/23Rx5rC1Eek + boek (1982) van Hans Koekoek over het Groenestein-syndroom https://www.tegenwicht.org/56_misbruik/56_groenestein.htm
~ Fragment Khalid en Sophie over Eli: https://twitter.com/khalidensophie/status/1512122700315123712?s=21
~ https://www.ad.nl/amersfoort/onderzoek-naar-reilen-en-zeilen-van-de-jeugdzorg-in-amersfoort-na-stroom-klachten~a50e5258/
~ Interview met Yvonne Keuls in de Volkskrant d.d. 18 november 2021 “Door over die misbruikte kinderen te schrijven, heb ik anderen laten zien hoe het zit: https://www.volkskrant.nl/cs-bc6e9db6
~ Reflectierapport van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State inzake de Kinderopvangtoeslagaffaire d.d. 19 november 2021 waarin de afdeling het boetekleed aantrekt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreurt het dat zij te laat is teruggekomen op de strenge lijn in uitspraken over kinderopvangtoeslagen. Dit staat in het reflectierapport van de Afdeling bestuursrechtspraak dat is uitgebracht. https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/reflectierapport-afdeling-bestuursrechtspraak-raad-van-state-kinderopvangtoeslagaffaire/
~ Artikel in het NRC d.d. 19 november 2021 “Raad van State diep door het stof voor eigen rol in de Toeslagenaffaire”: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/19/raad-van-state-biedt-excuses-aan-voor-rol-toeslagenaffaire-a4066154
~ Verslag Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Ongekend onrecht d.d. 17 december 2020: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf

Brief HN Input Rule of Law

Staatsontvoeringen in NL

Brief HN aan Deken schrapping Tableau 2