Taylor Hudak, Science Summit Uncensored

20-08-2022

Tijdens de Science Summit Uncensored interviewt Willem Engel Taylor Hudak

Taylor Hudak is een Amerikaanse journalist in de nieuwe media. Taylor verslaat problemen gericht op mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en globale corruptie. Ze onderzoekt, schrijft en produceert videorapporten en interviews voor de Last American Vagabond en acTVism Munich. Taylor heeft een Masters-diploma in journalistiek en massacommunicatie van de Kent State University.