Holocaust Survivors Vs European Medicines Agency

8-10-2021

Overlevenden van de Holocaust daagden het Europees Geneesmiddelenbureau uit over Covid.
In antwoord daarop beledigde het EMA hen en onteerde het zichzelf.
De zorgen van de overlevenden van de Holocaust waren legitiem, maar het antwoord dat zij kregen was een neerbuigende drol.
De manier waarop het EMA met hun zorgen omging, was een les in hoe je de geschiedenis *niet* moet begrijpen.
Het EMA wees hen af, wuifde hen weg – Vertelde hen dat zij “het lijden en de waardigheid van hen die de verschrikkelijke gebeurtenissen van de holocaust meemaakten, vernederden”.
Ze zeiden dat tegen *echte* Holocaustoverlevenden.
We maakten deze video voor de holocaustoverlevenden, die de moed hadden om te spreken voor wat zij denken dat juist is.
Autorisatie en hopen je weg naar vrijheid te voldoen heeft een kwaadaardig precedent; Arbeit Macht Frei.
Vergeet nooit.
Wees aardig voor elkaar, streef ernaar de wereld beter achter te laten dan je hem aantrof.