Hoe WHO adviseur draait en toelating van effectief en veilig medicijn verhindert

8-03-2022

In oktober 2020 kreeg dr. Andrew Hill de opdracht om aan de Wereldgezondheidsorganisatie verslag uit te brengen over de tientallen nieuwe studies uit de hele wereld die erop wijzen dat ivermectine een opmerkelijk veilige en effectieve behandeling voor COVID-19 zou kunnen zijn.

De onderzoeker die een algemene aanbeveling over ivermectine wilde doen, had in plaats daarvan een negatief advies gegeven. Wat waren zijn redenen om dat te doen? Waren zijn conclusies gerechtvaardigd? Of waren er externe krachten in het spel die voor zijn ommezwaai hebben gezorgd?

Een jaar later vertelt deze film wat er precies is gebeurd vanuit het perspectief van iemand die het uit de eerste hand heeft meegemaakt: dr. Tess Lawrie. De video bevat ook bijdragen van dr. Pierre Kory en dr. Paul Marik die in deze periode nauw samenwerkten met dr. Hill.