Toespraak Robert Welch 1974

6-01-2022

Tijdens het John Birch Society Dinner in 1974 hield Robert Welch een toespraak. Hij citeert daarbij uit de rede die hij in 1958 tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de John Birch Society voordroeg. Hieruit blijkt duidelijk, dat wat er vandaag gebeurt met de krankzinnige uitgaven van onze regeringen, de hoge belastingen en de enorme tekorten geen toeval zijn. Politici zijn geen blunderende idioten zoals men ons wil doen geloven, ze gedragen zich gewoon goed.

De missie van The John Birch Society is om met minder regering, meer verantwoordelijkheid en – met Gods hulp – een betere wereld te bewerkstelligen door het geven van leiderschap, onderwijs en georganiseerde vrijwilligersactie in overeenstemming met morele en grondwettelijke principes. De John Birch Society onderschrijft enthousiast de Amerikaanse grondwet. Ze werkt al meer dan 60 jaar aan het onderwijzen en activeren van Amerikanen om zich te houden aan de oorspronkelijke bedoeling van de Founding Fathers (= de grondleggers van de Verenigde Staten).