Demonstreren is géén gunst, maar een grondrecht!

22-02-2022

Huishoudelijke mededelingen (3 stuks):

1. Er zijn nog kaartjes beschikbaar voor de Algemene Juridische Avond (Q&A) bij Sociëteit Weltschmerz (Schiphol-Rijk) op woensdagavond 16 maart 2022https://luistervrijbijmij.nl/optreden/algemene-juridische-avond-bij-societeit-weltschmerz-noord-holland-wo-16-mrt-1900/?wcs_timestamp=1647457200.

2. Op dinsdag 1 maart 2022 zal deel 2 van de cursus Politie Interventies, Demonstratierecht & Europese Rechtspraak worden gegeven nabij Utrecht (kosten: € 30). Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar MLGprive@protonmail.com. Zet je telefoonnummer s.v.p. in de mail zodat er aanvullende informatie kan worden verschaft.

3. Op vrijdag 4 maart 2022 van 13-17 uurzal er nabij Schiphol-Rijk een cursus “Grond- en Mensenrechten” worden gegeven (kosten 55 euro). Hiervoor is de aanschaf van wettenbundels (liefst van Kluwer) noodzakelijk. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar MLGprive@protonmail.com. Zet je telefoonnummer s.v.p. in de mail zodat er aanvullende informatie kan worden verschaft.

 

Inhoud: Juridisch Weekjournaal d.d. 22 februari 2021

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door.

Voor de eerdere 20 afleveringen van het Juridisch Weekjournaal wordt verwezen naar de website van Café Weltschmerz of Videowaarheid.

Vandaag (in deel 21) wordt ingegaan op de rechtszaak die aanstaande 9 maart 2021 (middag) zal worden gehouden in Den Haag terzake van de juridisch relevante zaken rondom de twee demonstraties van Viruswaarheid op 21 juni en 28 juni 2020. Bijna twee jaar later komt deze zaak eindelijk een keer op zitting. Er zal worden ingegaan op de (onrechtmatige) noodbevelen en op de last-minute provocaties aan de zijde van de overheid of de politie (veelal Romeo’s; agenten in burgerkleding die voor onrust zorgen, waarna de boel escaleert). Zodra er een link bekend is naar de livestream van de zitting is, dan zal deze worden gedeeld.

Bekijk de getoonde presentatie.

 

Bronnen:

~ Aflevering Café Weltschmerz d.d. 23 februari 2022 over het psychologische fenomeen “gaslighting” (interview van Kiki Scheepens met Daan van Deursen): [TO DO CWS: linkje toevoegen]

~ Actrice Evangeline Lily (hoofdrolspeelster Kate van 2004-2010 in de TV-serie Lost) spreekt zich uit tegen de tirannieke houding van Justin Trudeau: https://fb.watch/bkf0xJriov/ (over de antidote tegen vooringenomenheid; te weten: kennis. Dat uit wederzijds respect en begrip bestaat en aleen maar kan ontstaan door naar elkaar te luisteren.

~ Rapport Venice Commission (97 pagina’s):  Strasbourg / Warsaw, 8 July 2019 CDL-AD(2019)017, Study n° 581/2010, EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), OSCE OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS (OSCE/ODIHR): GUIDELINESON FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY (3rd EDITION), website: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)017-e

~ Evaluatie WOM 2016 (rapport van 728 pagina’s) met de titel “Naar handhaafbare noodbevelen en noodverordeningen: Een analyse van het gemeentelijk noodrecht” van A.J. Wiernega, C. Post en J. Koornstra:  https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/93011.PDF