Deel 2 van de voorbeschouwing van het Hoger Beroep OM vs Engel

16-09-2023

In deel 2  van de voorbeschouwing gaat Willem in op de juridisch aangelegenheid en de claims in het vonnis van 20 jan 2023.

Was het verbod van de demonstratie van 28 juni geldig? Is het bewijs materiaal wel origineel? De conclusie dat de uitspraak niet onder de bescherming valt van art 11 EVRM (recht op samenkomst) en art 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting en informatie) zijn natuurlijk wel van toepassing. Het betrof immers een spontane demonstratie op persoonlijke titel daarmee valt het in ieder geval onder beide.

Presentatie vanaf slide 129