De transhumanistische agenda belicht

19-11-2023

Laura Aboli belicht de transhumanistische agenda in haar toespraak “The Endgame” tijdens de Better Way Conference van de World Council of Health in juni 2023.

Hoewel ze niet ingaat op de technische aspecten van transhumanisme, gelooft ze dat een van de problemen met betrekking wat men er in het algemeen onder verstaat, is dat het zo’n breed scala aan aspecten omvat, van genetische manipulatie, implantaattechnologie, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, tot cybernetische protheses. Laura bespreekt het einddoel van degenen die de touwtjes in handen hebben en benadrukt hoe belangrijk het is om dit te identificeren om als soort de juiste keuzes te maken. Ze benadrukt ook de brede reikwijdte van het veld en de mogelijke implicaties voor de mensheid.