David Icke inreisverbod-Een verrassende wending

24-06-2023

David Icke in gesprek met Mordechai Krispijn, Jeroen Pols en Willem Engel naar aanleiding van de rechtszaak inzake het inreisverbod.

Door Mordechai Krispijn:

Wij hebben een brief van de rechtbank ontvangen met de mededeling dat het onderzoek heropend wordt!

Dat is nogal een verrassing op z’n zachts gezegd.

Wat is er aan de hand?

David Icke is, naar onze mening, onterecht geweigerd op basis van het Schengenverdrag. Het gaat hierbij voornamelijk om artikel 24.

Wat blijkt? Op 9 maart jl. is een belangrijke paragraaf binnen dit artikel aangepast. Deze aanpassing is duidelijk in het voordeel van David Icke.

Voorafgaand aan deze aanpassing liet het artikel nog enige ruimte voor vrije interpretatie waar de Staatsecretaris, volgens ons volledig onterecht, gebruik van probeerde te maken.

Dit artikel is inmiddels, vermoedelijk om misbruik van staten te voorkomen, aangepast. Een deelstaat moet nu veel specifieker aantonen op welke gronden een niet ingezetene van het land geweigerd wordt. En deze gronden moeten zeer ernstig zijn. Zo moet iemand bijvoorbeeld zijn veroordeeld voor een strafbaar feit of daar moet in ieder geval verdenking van zijn.

Als je naar de verschillen kijkt dan lijkt het niet een groot verschil. Toch is het juridisch een verschil van dag en nacht. Dit is een van de redenen dat de rechter het onderzoek heeft heropend.

De Staatsecretaris heeft nu een week de tijd om te reageren op de vragen van de rechter. Vermoedelijk zal de advocaat het argument inbrengen dat het artikel moet worden aangehouden zoals dat op het moment van 6 november 2022 van toepassing was. Dit is echter onhoudbaar want David Icke kan op dit moment, waar het aangepaste artikel reeds van kracht is, niet reizen.

Laten we niet te vroeg juichen. Aan de andere kant lijkt de weg naar een overwinning, door deze aanpassing, groter dan ooit.

Bron: https://mordechaikrispijn.nl/david-icke-deel-6-een-verrassende-wending/

Getoonde artikel