Ct waarden achter gehouden door VWS

7-02-2023

De medische rekenkamer voert al 1,5 jaar een juridische strijd om de Ct waarden die horen bij de positieve PCR testen boven water te krijgen. De minister weigert openheid van zaken, ondanks meerdere terechtwijzingen van de rechtbank.

In oktober 2020 vroeg Fritsander Lahr via de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) om inzage in de PCR waarden waarmee is getest, waarop alle beleid sindsdien is gebaseerd en waarop ook de noodzaak van aanpassingen in de WPG (wet publieke gezondheid) wordt beargumenteerd. Deze wet ligt op dit moment voor aan de Eerste Kamer.

Lahr wordt bijgestaan door Cyril Wentzel van de Biomedische Rekenkamer en jurist Koos van Driel. Potkaars filmde in 2022 de voorlopige voorziening zitting bij de Raad van State, waarin gevraagd werd de Minister op te dragen te zorgen dat de Ct waarden niet -in afwachting van dit beroep- zouden worden gewist.

Potkaars kreeg géén toestemming de vertegenwoordigers van de Staat in beeld te brengen of te laten horen. In deze reportage hoor je daarom Fritsander en Cyril die samen met Rico van Potkaars vertellen wat er tijdens de zitting gebeurde op de momenten dat de Minister werd bevraagd