Criminelen in Toga’s

19-04-2022

Huishoudelijke mededelingen:      

  

A. Op vrijdag 29 april 2022 van 13-17 uur zal er nabij Schiphol-Rijk een basiscursus “Grond- en Mensenrechten” worden gegeven (kosten 55 euro). Hiervoor is de aanschaf van wettenbundels (liefst van Kluwer) noodzakelijk. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar MLGprive@protonmail.com. Zet je telefoonnummer s.v.p. in de mail zodat er aanvullende informatie kan worden verschaft. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van De Vrije Mens Academie: www.devrijemensacademie.nl      

B. Cursus Inleiding Privaatrecht op vrijdagmiddag 6 mei 2022 van 13-17 uur (zelfde info als hierboven).

C. Online Cursus Wet Publieke Gezondheid woensdagavond 25 mei 2022 van 19-21 uur (kosten 20 euro). NB De datum is verschoven.

  

Inhoud: Juridisch Weekjournaal d.d. 19 april 2022       

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols (of mr. Hanno Wisse) en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door. Ditmaal met Willem Engel als derde gesprekspartner gelet op het onderwerp van vandaag.

Voor de eerdere 25 afleveringen van het Juridisch Weekjournaal wordt verwezen naar de website van Café Weltschmerz of Videowaarheid.

Vandaag (in deel 26) wordt ingegaan op het arrest d.d. 19 april 2022 van het Gerechtshof Den Haag. Het is belangrijk om eerst de uitzending van gisteren (medisch weekjournaal) te bekijken omdat daarin al veel duiding gegeven wordt: https://videowaarheid.nl/video/medisch-weekjournaal-inzake-de-gezondheidsraad-en-het-cbg/

Deze uitzending gaat over het arrest inzake het hoger beroep (in kort geding) tegen de individuele leden van de Gezondheidsraad, het CBG en de Staat (inzake de onmiddellijke opschorting van de injectiecampagne om mensen nog langer in te spuiten met experimentele gentherapie zo lang niet duidelijk is wat de lange termijn gevolgen hiervan zijn).
Deze door ons opgestarte juridische procedure is het directe gevolg van het feit dat de Staat zich telkens weer ‘verstopt’ achter de zogenaamd ‘heilige’ adviezen van het OMT, de Gezondheidsraad en nog een aantal van dit soort louche clubs, terwijl er overduidelijk sprake is van perverse financiële prikkels en van belangenverstrengeling, zoals óók reeds het geval was ten tijde van de Mexicaanse griep (toen stond ongeveer de helft van de zogenaamd onafhankelijke wetenschappers op de payroll van Big Pharma).
Vrijwel alle adviezen van de Gezondheidsraad zijn onrechtmatig nu er aan geen van de 7 wettelijke criteria is voldaan (hetgeen wij uitvoerig hebben bewezen in een bijna 100 pagina tellende dagvaarding). Het Gerechtshof durft echter niet in te gaan op de INHOUD van de zaak, maar gaat enkel in op de vraag of Viruswaarheid wel of niet ontvankelijk is. Absurd genoeg zijn Viruswaarheid, de NVKP en Jeroen Pols als eisers in hoger beroep alsnog niet-ontvankelijk verklaard, terwijl zij in eerste aanleg wel ontvankelijk waren. Er zal daarom op zeer korte termijn nog aangifte worden gedaan door Viruswaarheid tegen deze 3 rechters: dhr. P. (Paul) Glazener (voorzitter), dhr. M.Y. (Michel) Bonneur en mw. M.E. Honée. Laatstgenoemde blijkt ook weer allerlei dubieuze nevenbetrekkingen te hebben: https://openrechtspraak.nl/rechtspraak/persoon/mw.+mr.+M.E.+Honée.
Het is absurd te noemen dat deze injecties überhaupt zijn toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma, aangezien géén van de middelen definitief is goedgekeurd (de meeste clinical trials worden immers pas tussen december 2022 en maart 2024 voltooid) en er is nu alleen sprake van een Emergency Use Authorisation (EUA) ofwel een voorlopige toelating waarbij de therapeutische indicatie ‘actieve immunisatie’ is. Tijdens de rechtszaak is erop gewezen dat de experimentele gentherapeutische injecties niet voldoen aan ook maar een van de gestelde voorwaarden voor voorlopige toelating.
Zo is het gestelde doel door de ontwikkelaars van de experimentele gentherapeutische injecties is om deze alleen voor jezelf nemen te en uitdrukkelijk níet voor een ander (ook al is dat wat onze overheid ons probeert wijs te maken).
Hierover wordt echter met geen woord gerept door het gerechtshof. De rechtspraak betoont zich hierbij andermaal een gewetenloos verlengstuk van de heersende macht. Hiermee wordt op groteske wijze roofbouw gepleegd op de rechtsstaat. Dit zijn criminelen in toga’s.

 

————————————————————————————–

Bronnen:      

~ Uitzending medisch weekjournaal d.d. 18 april 2022: https://videowaarheid.nl/video/medisch-weekjournaal-inzake-de-gezondheidsraad-en-het-cbg/ (PPT is als bijlage aangehecht)

~ Arrest Gerechtshof d.d. 19 april 2022: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2022:643

~ Vonnis Rechtbank d.d. 29 november 2021: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:12992

~ Terugzien zitting Hoger Beroep d.d. 10 maart 2022 (in het bijzonder wordt verwezen naar het fragment vanaf 1u9men22s): https://videowaarheid.nl/video/rechtszaak-10-maart-2022-viruswaarheid-vs-de-gezondheidsraad-en-het-cbg/

~ Teruglezen alle processtukken inzake de procedure tegen de Gezondheidsraad, het CBG en de Staat: https://viruswaarheid.nl/rechtszaken/rechtszaak-gezondheidsraad/