Canceling door RUG vanwege conflicterende inzichten

16-02-2023

Deze video gebruikt mijn canceling door de RUG als aanleiding om uit te leggen hoe verschillende begripsniveaus (Learning-Teaching Concepties) omgaan met “conflicterende inzichten”: inzichten die niet overeenstemmen met je verwachtingen.

De video beschrijft een vier-staps ontwikkeling van zelfbescherming, via negeren of ridiculiseren, tot verrijking via proberen te begrijpen. De video laat zien dat eerste jaar University College studenten op een heel andere manier op het vak System View on Life reageerden dan de universitaire onderwijsbureaucratie.

Meer informatie: https://corecognition.com/systems/

 

Table of Contents:

00:08 – Canceling

01:15 – Ongespecificeerde denkbeelden

01:29 – “Wat Andringa doet doen we dus niet bij de RUG!”

01:59 – Wie is die Andringa?

02:03 – 38 jaar Rijksuniversiteit Groningen

04:15 – Systems View on Life (SVL)

05:38 – Studenten over SVL

06:50 – Intellectuele ontwikkeling

07:02 – Learning-Teaching Conceptions

08:02 – De “waterscheiding”

08:52 – Universitaire toetsing

09:47 – Studenten in ontwikkeling

15:56 – Begripsontwikkeling

20:33 – Begripsontwikkeling toetsen

23:29 – Conflicterende inzichten

23:50 – Conflicterend inzicht

27:32 – Huiswerk respons

28:58 – Respons onderwijsbureaucratie

29:53 – Respons onderwijsbureaucratie

30:11 – Relatie met onderzoek

30:24 – perceptie – affect – opinie – gedrag

31:11 – Attitudes t.o.v. conflicterende informatie

32:27 – Attitudes t.o.v. diversiteit

33:26 – Wat is jouw reactie?

34:32 – Conclusies

34:53 – Onderwijsbureaucraten over SVL

37:29 – Ongespecificeerde denkbeelden

39:28 – Canceling

40:25 – Een gespecificeerd denkbeeld

41:28 – Nadere informatie

 

Bron: (75) Canceling: Het onderwijsniveau dat leidde tot ontslag – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=vpDKFSpE40w