Balans in je Mind – Jory van Sensalavie

30-06-2022

Balans in je Mind verzorgt iedere eerste donderdag van de maand een videouitzending.

Met onze video’s willen wij jou als kijker inspireren en handvatten geven om je beter staande te kunnen houden temidden van de problemen of uitdagingen waarvoor jij je nu geplaatst ziet of die je misschien verwacht in de nabije toekomst.

De video van donderdag 30 juni wordt verzorgd door Jory van Sensalavie – Holding Space Coaching.

“Het leven kenmerkt zich door een aaneenschakeling van gebeurtenissen en ontwikkelingen. Soms
lijkt het er in het eerste gezicht op dat dit toevalligheden of (on)gelukkige gebeurtenissen zijn. Als je
echter een ander gezichtspunt inneemt, kunnen deze gebeurtenissen wel eens een overeenkomst of
relatie met elkaar hebben.
In de huidige tijd en maatschappij zijn er veel gebeurtenissen die veel impact op ons hebben
vanwege de heftigheid van deze situaties. Hierdoor wordt ons gedrag en gevoel een bepaalde
richting op gestuurd. Deze richting wordt bepaald door hoe we geleerd hebben te reageren, hoe
onze gemoedstoestand is en in welke groep of context we leven.
Soms heb je helemaal niet door dat deze levensgebeurtenissen je leven (on)gewild in een bepaalde
richting duwen. Niet zonder uitzondering gaat je leven dan of heel erg lijken op dat van je opvoeders
of compleet het tegenovergestelde. Eigenlijk kun je je dan afvragen in hoeverre je eigenlijk echt een
bewuste keus hebt gemaakt om deze richting te volgen.
Deze video gaat over de keuzes die je in het leven hebt en dat dit vaak van je vraagt dat je je bewust
bent van wat de gebeurtenissen precies inhouden en hoe je daarin terecht bent gekomen. Ook wil je
dan weten welke functie deze gebeurtenissen hebben zodat je weet wat je eruit kunt leren.
Tools om betekenis en zin te kunnen geven aan je levensgebeurtenissen zijn divers, maar er zijn er
een aantal die zich voor ons persoonlijk bewezen hebben:

 • Human Design is een systeem waarmee je kunt leren hoe jouw energie in jou beweegt, hoe deze
  op andere mensen overkomt, hoe je met anderen samenwerkt, waar je (on)bewuste krachten
  liggen en hoe je geconditioneerd bent.
 • Met opstellingen kun je leren hoe elementen, personen of situaties uit jouw leven zich tot elkaar
  verhouden en hoe ze elkaar beïnvloeden.
 • Met psychosomatiek kun je betekenis en zin geven aan de fysieke signalen die iets over
  emotionele, sociale of cognitieve thema’s vertellen.

Als laatste is energetische beschikbaarheid een belangrijke. Dit betekent dat mijn energetische
systeem (lichaam) beschikbaar is tijdens een sessie om mee te voelen in wat er bij jou gebeurt of
wat voor jou van belang is om te voelen.
Het regelmatig gebruiken van deze tools geven je vaak het inzicht dat er meer keuzes te maken zijn,
of andere richtingen te kiezen dan dat je in eerste instantie dacht. Dit kan een gevoel van vrijheid,
een mate van helderheid en zelfs het gevoel geven dat je een belangrijk onderdeel bent van een
groter geheel. Je wordt uitgedaagd om werkelijk vrij te zijn en keuzes te maken die goed zijn voor jou
alleen.
Sensalavie heeft zich gespecialiseerd in het geven van richting aan het leven en persoonlijke
ontwikkeling. De krachtigst pijlers onder deze specialisatie is het zelf doorleven en doorwerken van
levenservaringen en het zelf leven van de wijsheden die in de readings en coaching geboden wordt.
De readings en coaching zijn holistisch (er is samenhang tussen alle aspecten van het leven) en naast

de zelf verworven levensvaardigheden zijn (elementen en uitgangspunten van) Human Design,
energetische opstellingen, psycho-somatiek en energetische beschikbaarheid van belang.
In de videouitzending van 7 juli laat ik zien op welke manier ik werk en hoe de genoemde visies van
betekenis kunnen zijn voor iedereen; zo geef ik inspiratie om op (zelf)onderzoek te gaan!”

Jory,
Sensalavie