Juridisch Q&A aflevering 1

15-12-2021

Iedere tweede donderdag van de maand neemt een aantal onafhankelijke juristen de ingezonden kijkersvragen door. NB Door technische problemen is deze uitzending niet op donderdag 9 december 2021 uitgezonden, maar op woensdag 15 december 2021.

 

Ditmaal met mr. Frank Stadermann (aansprakelijkheidsrecht) als presentator en de volgende 4 juristen als mede-panelleden:

 • mw. mr. Maria-Louise Genet (civiel recht en de doorwerking van fundamentele rechten in private verhoudingen)
 • mr. Hanno Wisse (civiel recht)
 • mr. Sjors Verhaagh (arbeidsrecht)
 • mr. Jacob van der Veer (strafrecht en bestuursrecht)

 

Iedere maand kunnen er andere juristen in het panel zitten; dat hangt af van de onderwerpen die besproken zullen worden.

Naar aanleiding van de oproep in aflevering 12 van het Juridisch Weekjournaal dat op 30 november 2021 is opgenomen bij Café Weltschmerz (inzake het demonstratierecht) hebben 60 mensen zich gemeld met een of meer schriftelijke vragen (circa 150 stuks). Uiteraard is het niet mogelijk om al deze vragen in een uur te behandelen, dus deze vragen zijn geordend per thema en daarna door het panel van de 5 bovengenoemde juristen behandeld. Daarbij komen de meest urgente ingezonden vragen aan bod. Ook wordt er praktische informatie gegeven over hoe je je het beste kunt verweren in een aantal vervelende juridische situaties.

In deze aflevering komen de volgende 5 onderwerpen aan bod:

 1. (eventuele) Vaccinatieplicht in Nederland en het leerstuk van ‘informed consent
 2. Aangifte tegen Hugo de Jonge (individueel en/of collectief)
 3. Mondkapjes en uitzonderingen
 4. Arbeidsrecht
 5. Boa’s & boetes

 

Deze uitzending kan bekeken worden op de website van Viruswaarheid (www.videowaarheid.nl)

vanaf woensdag 15 december 2021 om 20.00 uur, alwaar ook een uitgebreide bronnenlijst kan worden geraadpleegd.

Naar aanleiding van deze uitzending zullen er 4 fysieke bijeenkomsten bij Sociëteit Weltschmerz (Schiphol-Rijk) worden georganiseerd op de volgende woensdagavonden: 22 december 2021 (Kennismakingsbijeenkomst Juridische Weerbaarheidstraining) en 12, 19 en 26 januari 2022 (diverse trainingen). Houd hiervoor de website en de nieuwsbrief van Café Weltschmerz in de gaten indien je je zou willen aanmelden voor een van deze bijeenkomsten.

De bedoeling van deze bijeenkomsten is om mensen een juridische weerbaarheidstraining te geven zodat ze zich beter kunnen verweren op het moment dat ze in een lastige positie terechtkomen (zoals een arrestatie, insluiting tijdens een demonstratie, verweer tegen boetes, schending grond- en mensenrechten, buitensporig politiegeweld, injectieschade etc.).

De eerste bijeenkomst zal een kennismakingsbijeenkomst zijn waarbij wij een inventarisatie kunnen maken van waaraan precies behoefte bestaat. Er worden geen opnames gemaakt, zodat de anonimiteit van alle deelnemers en juristen gewaarborgd blijft.

 

Planning Woensdagavond 15 december 2021 (welkomstprijs € 25,– inclusief 2 consumpties)

Aanmelden via Eventbrite: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kennismakingsdag-juridische-weerbaarheidstraining-225363898487

18.45 uur inloop en 19.00 uur aanvang informatieavond

19.00 uur – 20.00 uur: een aantal korte ‘pitches’ door de verschillende juristen over onder meer:

 • Europees & internationaal recht
 • Demonstratierecht
 • Arbeidsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Contractenrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Strafrecht
 • Bestuursrecht
 • Personen- en familierecht
 • Fundamentele grond- en mensenrechten

20.00 – 21.00 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen in kleinere groepjes; de juristen zullen zich over de zaal verspreiden en er zal een soort van juridisch loket / rechtswinkel / ‘banenmarkt’ in elke hoek staan

21.00 – 21.30 uur: korte samenvatting per ‘hoek’ over hetgeen besproken is per rechtsgebied + beslissen welke onderwerpen er behandeld zullen worden op 22 december 2021 en 12 en 19 januari 2022

21.30 – 22.00: inschrijven voor de verschillende cursussen + afronding

 

Bronnen:

 ~ Artikel 3 van het EU-handvest (Handvest Grondrechten Europese Unie, ook wel de Europese Grondwet genoemd) inzake het recht op lichamelijke integriteit: https://fra.europa.eu/nl/eu-charter/article/3-het-recht-op-menselijke-integriteit

~ Artikel 11 Nederlandse Grondwet inzake het recht op lichamelijke integriteit: https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2

~ Resolutie 2361/2021 van de Raad van Europa van 27 januari 2021 waaruit blijkt dat werkgevers geen vaccinatieverplichting mogen opleggen (zie 7.3-7.4 en 7.5.2) (Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations): https://pace.coe.int/en/files/29004/html

~ Juridisch coronajournaal d.d. 9 december 2021 van mr. Frank Stadermann en mw. mr. Sietske Bergsma: “Help, Boa’s voor mijn deur! Wat nu?”: https://cafeweltschmerz.nl/videos/help-boas-voor-mijn-deur-wat-nu-frank-stadermann-sietske-bergsma/

~ Artikel van mr. J.S.F.S.A. (Hans) Adallaf d.d. 2 oktober 2021 met de titel “De hogere moraal van verplichte Tsjechische kindervaccinatie uitgelegd”: https://viruswaarheid.nl/informeren/de-hogere-moraal-van-verplichte-tsjechische-kindervaccinatie-uitgelegd/ (Subtitel: Hoe het EHRM op 8 april jl. gezondheidsinstituten heilig verklaarde, de maatschappelijke vaccinatieplicht inzegende, emotioneel manipuleerde met vermeende zieligheid en Big Pharma zo een kolossale vriendendienst bewees.)

~ Volgens de voorwaardelijke toelating door de EMA d.d. 21 december 2020 zijn de middelen alleen toegelaten voor therapeutische indicatie: actieve immunisatie (alleen voor jezelf dus en níet voor een ander). Zie pagina 2 van 71 van ANNEX I SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

~ Diverse pagina’s uit de 4 bijsluiters waaruit blijkt dat de laatste klinische onderzoeksresultaten van deze experimentele gentherapie pas op 31 maart 2024 worden afgerond:

 

~ Website Rijksoverheid waarop alle wetten kunnen worden gevonden, zoals bijvoorbeeld de regeling inzake informed consent: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2021-07-01/#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5_Artikel448 of het Wetboek van Strafvordering: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Tweede&titeldeel=IVa&afdeling=Vijfde&artikel=257e&z=2021-11-09&g=2021-11-09

~ Website Army of Love met collectieve aangifte tegen Hugo de Jonge inzake bedreiging ‘deur aan deur’ ‘postcode’ etc.: https://armyoflove.nl/aangifte-hugo-de-jonge/?vgo_ee=9ie2JQYHxnP0Ehj7dPej%2BBwUnRnlmwiuCIJkd9A7F3A%3D

~ Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 d.d. 19 november 202 (17 pagina’s) met toelichting over de uitzonderingen op pagina 15 e.v.: https://open.overheid.nl/repository/ronl-637c1b3b-e4fc-450a-b749-a4f2a34d5a52/1/pdf/regeling-aanvullende-mondkapjesverplichtingen-covid-19.pdf

~ Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 d.d. 19 november 2020 (in werking getreden op 1 december 2020 en geïncorporeerd als hoofdstuk Va in de Wet op de publieke gezondheid van 2009) (in de volksmond ook wel de Spoedwet genoemd): https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/2021-12-04

~ Link naar de livestream van de Zitting Hoger Beroep inzake de mondkapjesverplichting op scholen d.d. 3 december 2021 op de website van onderzoeksjournalist Rico Brouwer van Potkaars: https://potkaars.nl/blog/2021/12/2/live-hoger-beroep-stichting-ik-wil-gewoon-naar-school-staat-over-mondkapjes-op-school

~ Modelbrief aansprakelijkstelling Stichting Ik wil gewoon naar school: https://ikwilgewoonnaarschool.nl/aansprakelijkheidsstelling-scholen/

~ Alle processtukken van de Stichting Ik wil gewoon naar school (rechtszaak mondkapjes): https://ikwilgewoonnaarschool.nl/het-kort-geding/

~ Vonnis d.d. 11 februari 2021 Rechtbank Den Haag Stichting Ik wil gewoon naar school:  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:982&showbutton=true&keyword=zwartboek+ik+wil+gewoon+naar+school

~ Artikel d.d. 6 december 2021 op de website van het Artsencollectief inzake het kort geding over het toelaten van Ivermectine (Stichting ANBB tegen het Nederlands Huisartsengenootschap): https://artsencollectief.nl/kort-geding-over-toelaten-van-ivermectine/

~ Website van de ANBB (Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging) https://anbb.nl/kwesties

~ Artikel d.d. 24 februari 2021 op de website van Zelfzorg Covid-19 waarop de oorspronkelijke dagvaarding met producties in de Ivermectine-zaak is te vinden: https://zelfzorgcovid19.nl/verzoekschrift-tot-verhoor-van-9-getuigen-verstuurd-aan-de-rechtbank-utrecht/

~ Aangepaste dagvaarding inzake de Ivermectine-zaak opgesteld door mr. Niels Vanaken van Open Legal (zitting heeft plaatsgevonden op 6 december 2021 bij de rechtbank in Utrecht): https://zelfzorgcovid19.nl/wp-content/uploads/2021/11/DAGVAARDING-IN-KORT-GEDING_IVM_def_geanonimiseerd.pdf

~ Artikel d.d. 7 december 2021 op de website van Zelfzorg Covid-19 met een verslag van de rechtszitting op 6 december 2021: https://zelfzorgcovid19.nl/pleegt-het-nhg-door-ivermectine-te-verbieden-een-onrechtmatige-daad-de-rechter-besluit-op-20-december-de-belangrijkste-dag-van-2021/

~ Website Viruswaarheid met modelbrieven en juridische nieuwsbrieven: https://viruswaarheid.nl/category/juridisch/

~ Website Videowaarheid: https://videowaarheid.nl

~ Website Maes Law met blog over het hoger beroep inzake het coronapaspoort (zitting op vrijdag 14 januari 2022 om 09.30 uur bij het Gerechtshof in Den Haag): https://maeslaw.nl/blog/alles-rondom-het-hoger-beroep-tegen-de-coronapas

~ Brief Hugo de Jonge d.d. 16 november 2020 met kenmerk 1779693-214027-IZ over het feit dat het een risico is aangezien het om een nieuwe techniek gaat (zie pagina 3 en dan de 3e bullet van de 5 bullets in het grijze vlak): http://www.aanbestedingsnieuws.nl/wp/wp-content/uploads/2020/11/kamerbrief-over-aankoop-covid-19-vaccins-1.pdf

~ Brief Vakbonden d.d. 24 november 2021 (commentaar FNV CNV VCP Tijdelijke Wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen op de werkvloer): https://www.fnv.nl/getattachment/Nieuwsbericht/Algemeen-nieuws/2021/11/Wetsvoorstel-coronatoegangsbewijs-schaadt-werkneme/21-169-Brief-FNV-CNV-VCP-Tijdelijke-wet-verbreding-inzet-coronatoegangsbewijzen-TK35971.pdf?lang=nl-NL