Juridisch Weekjournaal, 02-11-2021, Jeroen en Maria-Louise bespreken juridische onderwerpen

2-11-2021

Bekijk de presentatie

In de eerste 4 delen van deze reeks bij Weltschmerz zijn de 7 criteria besproken waaraan voldaan moet zijn voordat een vaccin in het Rijksvaccinatiecampagne mag worden opgenomen. Aan geen van de 7 (cumulatieve) voorwaarden is voldaan en in deel 5 is besproken wat hiervan de gevolgen zijn. De adviezen van de Gezondheidsraad zijn onrechtmatig, onethisch en immoreel en dienen per direct ingetrokken te worden.

In deel 6 werd ingegaan op diverse rapporten van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (en haar ontstaansgeschiedenis: de Softenon-problematiek) en in welke spagaat het CBG zich thans bevindt. Het lijkt erop dat er een aantal zeer consciëntieuze werknemers werkzaam is bij het CBG, maar ook dat er een paar ‘rotte’ appels in het personeelsbestand zitten. Nader onderzoek is geboden.

In deel 7 werd ingegaan op diverse Kamerstukken/debatten alsmede de Mexicaanse Griep, de opmerkelijke versoepeling en het loslaten van zeer strenge waarborgen rondom de GGO-procedure (genetisch gemodificeerde organismen) en de rol van Van Dissel, Ab Osterhaus en nog een aantal ‘Usual Suspects’.

Vorige week (deel 8) werd ingegaan op de reclame-uitingen van Hugo de Jonge en de desinformatie die hij telkens weer verspreidt. Het wettelijk kader rondom wat wel en niet is toegestaan in de reclame -sector wordt besproken, waaronder de Geneesmiddelenwet, de Code Publieksreclame Geneesmiddelen, de Code Geneesmiddelen Reclame, alsmede de Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame (die geïmplementeerd is in Boek 6, Titel 3, Afdeling 4 BW in de artikelen 6:194-196 BW). Ook wordt ingegaan op enkele uitspraken van de Reclame Code Commissie.

Deze week (deel 9) wordt ingegaan op de vraag of Pfizer eigenlijk wel een betrouwbare wederpartij is om mee te handelen? Dit te meer gelet op het feit dat Pfizer in het verleden de ene na de andere miljoenen-boetes opgelegd heeft gekregen. Een aantal van deze boetes wordt vandaag behandeld, maar dit is uiteraard alleen nog maar het topje van de ijsberg. Pfizer wil alleen maar winst maken, dat is duidelijk. De vraag is nu of wij onze kinderen willen toevertrouwen aan deze draaideurcrimineel nu de FDA ook een Emergency Use Authorisation heeft afgegeven voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar oud. Ons antwoord: absoluut niet!

Bronnen:

~ Bronnenlijst volgt volgende week (in verband met grote drukte)