Broodje Apenpokken

24-05-2022

Juridisch Weekjournaal 24 mei 2022 

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols (of mr. Hanno Wisse) en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door. Ditmaal met Hanno Wisse als vervanger van Jeroen Pols.

Voor de eerdere 28 afleveringen van het Juridisch Weekjournaal wordt verwezen naar de website van Café Weltschmerz of Videowaarheid. De PowerPoint is na afloop van de uitzending te raadplegen op de website.

Vandaag (in deel 29) wordt ingegaan op het feit dat er vorige week een aantal gevallen van apenpokken opdook in niet-endemisch gebied, waaronder Europa en de VS. De WHO kwam afgelopen vrijdag al bijeen voor spoedberaad. Inmiddels heeft minister Kuipers bepaald dat de ziekte voorlopig een A-status heeft. Er wordt dus hard van stapel gelopen. Het moment is opvallend omdat de onderhandelingen over het nieuwe pandemie-verdrag, waarbij de WHO een dominantere rol krijgt toebedeeld, juist in de eindfase zijn.

In deze uitzending wordt o.a. nader ingegaan op de vraag of van apenpokken enig gevaar te duchten is, welk narratief zich in dit opzicht lijkt te ontwikkelen en de rechten en plichten o.a. rondom verplichte quarantaine.

Bekijk de getoonde presentatie.

 

Bronnen:

~ RIVM, Monkeypox (apenpokken), 23 mei 2022: https://www.rivm.nl/monkeypox-apenpokken

~ Kamerbrief van minister Kuipers over de apenpokken, 21 mei 2022: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/05/21/brief-inzake-apenpokken/brief-inzake-apenpokken.pdf

~ Medienbericht: Österreich verfügt Zwangsimpfung bei Affenpocken-Kontakten, 23 mei 2022: https://report24.news/medienbericht-oesterreich-verfuegt-zwangsimpfung-bei-affenpocken-kontakten/

~ Center of Disease Control van de VS (CDC), Smallpox vaccine side-effec Center of Disease Control US (CDC), Smallpox vaccine side-effects, 23 mei 2022: https://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/Smallpox-Vaccine.html

~ Belongia & Naleway, Smallpox Vaccine: The Good, the Bad, and the Ugly, april 2003: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1069029/

~ Authorisation European Medicine Agency (EMA) van anti viral agent Tecovirimat, 28 januari 2022: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tecovirimat-siga

en https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/tecovirimat-siga-epar-medicine-overview_en.pdf

~ Ministeriële regeling waarin apenpokken voorlopig A-status krijgen toebedeeld, 21 mei 2022: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2022/05/21/regeling-apenpokken/regeling-apenpokken.pdf

~ Wet Publieke Gezondheid (WPG): https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2022-05-20

~ WHO, Multi-country monkeypox outbreak in non-endemic countries, 21 mei 2022: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON385

~ Tabletop exercise Strengthening Global Systems to Prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats, maart 2021: https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf

~ Tabletop exercise Operation Dark Winter, 22-23 juni 2001: https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2001_dark-winter/ en https://carterheavyindustries.files.wordpress.com/2020/05/dark-winter-script.pdf

~ Whitney Webb, Monkeypox Fears May Rescue Endangered Corporations, 20 mei 2022: https://unlimitedhangout.com/2022/05/investigative-reports/monkeypox-fears-may-rescue-endangered-corporations/

~ Elze van Hamelen, Nederland geeft soevereiniteit weg aan oppermachtig WHO, 21 mei 2022: https://www.deanderekrant.nl/nieuws/nederland-geeft-soevereiniteit-weg-aan-oppermachtig-who-2022-05-20