Autonomie-Praktische Gids door Juridisch Nederland met Maria-Louise Genet

14-07-2022

Maatschappij Uitzending (Juridisch), 14 juli 2022, Praktische Gids door Juridisch Nederland  

Ditmaal met mw. mr. Maria-Louise Genet.

In deze autonomie aflevering komen de volgende 2 onderwerpen aan bod:

  1. Praktische Gids door Juridisch Nederland (uitleg over de vraag hoe bepaalde websites werken en hoe je zélf dingen kunt opzoeken)
  2. Cursusaanbod juli/augustus 2022 van De Vrije Mens Academie (www.devrijemensacademie.nl)

Deze uitzending kan bekeken worden op de website van Viruswaarheid (www.videowaarheid.nl) vanaf donderdag 14 juli 2022 om 20.00 uur, alwaar ook de bronnenlijst kan worden geraadpleegd.

Bronnen: 

~ Website met processtukken en modelbrieven: www.viruswaarheid.nl

~ Website met uitzendingen: www.videowaarheid.nl

~ Website waarop de oude spoedwet en alle ministeriële regelingen onder elkaar staan:  http://tijdelijkewetmaatregelencovid19.nl/

~ Website waarop nationale (en internationale) wetgeving kan worden gevonden www.wetten.nl

~ Website waarop nationale (en internationale) jurisprudentie kan worden gevonden: www.rechtspraak.nl

~ Website waarop een artikelsgewijze toelichting is te vinden op de Grondwet (in dit kader specifiek artikel 10 Grondwet): https://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/inleiding-bij-hoofdstuk-1-grondrechten/artikel-10-eerbiediging-en-bescherming-persoonlijke-levenssfeer/

~Website waarop jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kan worden gevonden: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}

~ Website waarop internationale verordeningen en richtlijnen (van de EU) alsmede jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) kunnen worden gevonden: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

~ Website waarop de meldingen van bijwerkingen in Nederland in Nederland kunnen worden gevonden: https://www.lareb.nl/coronameldingen

~ Website waarop de meldingen van bijwerkingen wereldwijd (op de website van de WHO kunnen worden gevonden): https://vigiaccess.org/

Huishoudelijke mededelingen:

Cursusaanbod DVMA juli/augustus 2022: https://devrijemensacademie.nl/cursusaanbod-index & agenda: https://devrijemensacademie.nl/agenda

Categorie Recht

Onderwijs van een voormalig universitair rechtendocent:

– Vrijdag 29 juli 2022 (12.30-16.30 uur te Schiphol-Rijk) – Basiscursus Grond- en Mensenrechten (deel 1): https://devrijemensacademie.nl/cursus-grond-en-mensenrechten

– Vrijdag 5 augustus 2022 (12.30-16.30 uur te Schiphol-Rijk) – Basiscursus Inleiding Privaatrecht (deel 2): https://devrijemensacademie.nl/cursus-inleiding-privaatrecht-civiel-recht  

Categorie Research & Science 

Onderwijs van een wetenschapper gepromoveerd in de moleculaire microbiologie:

– Zondag 17 juli 2022 (13.30-18.00 uur te Eemnes) – Workshop Risico’s van de genetische Covid-19 injecties (deel 1): https://devrijemensacademie.nl/risicos-van-genetische-covid19-vaccinaties

– Zaterdag 23 juli 2022 (13.30-18.00 uur te Eemnes) – Workshop Het Grotere Plaatje (deel 2): https://devrijemensacademie.nl/het-grotere-plaatje

– Zaterdag 30 juli 2022 (13.30-18.00 uur te Eemnes) – Workshop Naar Een Betere Wereld (deel 3): https://devrijemensacademie.nl/naar-een-betere-wereld